Swedbank mentordab lapsega kodus olijaid

Tiina Muskat räägib sellest, kuidas Swedpank pani aluse lapsehooldupuhkuselt naasvate töötajate sisseelamis – ja mentorprogrammile. 

muska

Mis ajendas Swedbanki enam kaasama lapsehoolduspuhkusel olijaid ja töötada neile välja tagasi tööle sisseelamis-ja mentorprogramm?

Lapsehoolduspuhkusel viibib Swedbankis üle 300 töötaja. See on märkimisväärne inimeste arv üle Eesti, kes on mingil perioodil töölt eemal. Aastas naaseb kodust tööle umbes 120 inimest ja kõikidele on vaja leida sobiv sisseelamislahendus. Meie organisatsioon on aja jooksul päris palju muutusi läbi teinud ning oleme tihti olukorras, kus osakonda, kust töötaja lahkus, ei ole enam sellisel kujul olemas; vahetunud on juht või hoopiski töö iseloom.

Olime olukorras, kus meil puudus kodus olevate töötajatega hea kontakt ning me tajusime, et töötajad, kes koju läksid, olid organisatsioonist pikalt eraldatud. Organisatsiooni arenedes sai järjest selgemaks, et meil on tarvis oma tööjõudu veel enam hoida ja üks võimalus selleks on tööle naasmisi paremini planeerida. Meie eesmärk on, et lapsehoolduspuhkusel olevad inimesed tuleksid meie organisatsiooni tagasi ning leiaksid endale sobivad lahendused. Sellest tulenevalt otsustasime lapsehoolduspuhkusel olevate töötajatega teadlikumalt tegelema hakata ning lõime selleks süsteemi.

 

Milliseid tegevusi viisite läbi, et jõuda lapsehoolduspuhkusel olijate parema kaasatuseni, kõnealuse süsteemi loomise ja rakendamiseni?

Alustasime sellest, et tegime endile täpsema ülevaate kodus olijatest ja nende tööle naasmise soovidest. Tekitasime tehnilise lahenduse, kuidas omada neist paremat ülevaadet.

Hoiame kodus olevate inimestega kontakti järgnevalt:

  • võtame ühendust enne vanemahüvitise lõppemist ja uurime tööle naasmise soovi ja aega.
  • Lõime ühtse meiliaadressi: lapsegakodus@swedbank.ee, et infovahetus toimuks ühelt selgelt kontaktilt.
  • Oleme eesmärgiks võtnud, et vähemalt korra kuus saadame kodus olevatele töötajatele olulist infot pangas toimuva kohta (päevakajalised uudised, spordiklubi info, tervisekuu üritused, 360`panga ajakiri).
  • Kutsume osa võtma panga olulistest sündmustest (panga infopäevad, uusaastapidu, laste jõulupidu jne).

Pakume tuge karjäärialaste valikute tegemisel:

  • saadame korra nädalas soovi korral ülevaate pangasiseselt käimas olevatest konkurssitest.
  • teeme teatud aja tagant kodus olevatele töötajatele karjääriseminare*
  • Säilitame töötaja jaoks võimaluse kasutada erinevaid tööandja soodustusi.

Mis on olnud suurim väljakutse selle arenduse elluviimisel?

Alustasime paralleelselt ka tööd juhtidega, kuna soovisime neid protsessi kaasata. Paneme juhtidele südamele, et kodus oleva töötajaga tuleb hoida sidet, et saaksime paremini oma ressursse palaneerida. Väljakutse oli esialgu muuta juhtide mõtteviisi. Paljud juhid olid arvamusel, et kodus olevad töötajatega peaks pigem kontakti hoidma personaliosakond. Loomulikult pakub personaliüksus tuge ja ka meie tegeleme inimestega, kuid kodus olevale töötajale on kõige olulisem, et oma juht peab neid meeles ja arvestab nendega.

Tööle naasmisel kerkisid päevakorda ka tööaja paindlikkuse teemad, kus väikelaste vanemad soovisid esialgu naasta tööle näiteks osalise koormusega või teha tööd osaliselt kodust. Personaliosakond julgustab juhte pakkuma rohkem paindlikke töövorme ja oleme avatud sellise töökorralduse suhtes.

Millised on olulisemad tulemused?

Sellest ajast, kui me võtsime fookusesse oma kodus olevad inimesed, on töötajatest emade-isade tagasiside tööle naasmisel väga positiivne, seda isegi juhul kui töötaja endist ametikohta enam ei ole või kui tema otsene juht muutunud. Tõusnud on turvatunne, kuna ollakse pangas toimuvaga rohkem kursis. Kodus olevad töötajad on välja toonud, et neil oli alati väga soe tunne, kui nende juht või personalitöötaja helistas ja uuris, kuidas läheb. Väga positiivset tagasisidet on saanud ka meie karjääriseminarid* ja nõustamisteenused.

Nüüd on meie kodus olevad töötajad rohkem näha ka meie panga infopäevadel ja muudel koosviibimistel. Rõõm on ka tõdeda, et juhid võtavad järjest rohkem vastutust oma inimeste eest ja tööle tulemised on planeeritud ja sujuvad. Parem planeerimine ja kodus olevate töötajatega arvestamine annab nii juhile kui ka kodus olevale töötajale kindluse.

Tagantjärele tarkus või soovitus:

Soovitus on tegelikult väga lihtne: olge oma lapsehoolduspuhkusel olevate inimestega rohkem kontaktis. Suhelge! Tihedam suhtlus kodus olevate töötajatega annab nii kodus olijatele kui ka tööl olijatele kindlustunnet ning väljendab hoolivust ja pühendumust. Kutsuge oma inimesi meeskonnaüritustele ning ärge unustage neid teavitamast töökohas toimuvatest olulistest sündmustest või muudatustest. Kindlasti olge julgemad pakkuma rohkem paindlikke töövorme ja ümberõpet. Läbi selle saate organisatsiooni pühendunud ja särasilmsed panustajad.

* Karjääriseminaridest pangas:

Pakume karjääriseminare kõikidele töötajatele, sh  ka lapsehoolduspuhkusel olevatele inimestele. Seminari eesmärk on analüüsida iseenda rahulolu oma karjääriga ja kujundada oma karjääri kooskõlas individuaalse arenguga. Aitame osalejatel läbi teadliku karjääriplaneerimise leida Swedbankis oma huvidele, oskustele, teadmistele ja isikuomadustele vastavaid väljakutseid. Lapsehooldajatele räägime organisatsioonis toimunud muudatustest ja käsitleme järgmisi teemasid:

– mis on karjäär ja kuidas seda teadlikult kujundada;

– mida on töötajal maailmale pakkuda? Edukas karjäär algab eelkõige enda tundmaõppimisest, teeme selleks praktilisi harjutusi;

– kus ja kuidas töötaja soovib oma oskusi kasutada? Toimub endale sobiva töö kaardistamine läbi tööpakkumiste analüüsi, enda võimaluste analüüsimine läbi rollimängu;

– kuidas soovitud töökohta saada- käsitleme kandideerimisnõudeid ja valikumeetodeid ning arutleme, kuidas valikuprotsessis edukas olla.

 

Liitu Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi uudiskirjaga, et saada jooksvalt kasulikku infot töö- ja ettevõtluskeskkonnaga seotud teemadel.

Kontakt

MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum
Telliskivi 60a (A3 majaosa), 10412 Tallinn
foorum@csr.ee

Võta ühendust
Privacy Policy