Ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid on ambitsioonikad

25.-27. septembril 2015 toimus ÜRO tippkohtumine, kus 150 riigi liidrid kirjutasid alla deklaratsioonile „Muudame maailma: säästva arengu tegevuskava aastaks 2030“, mis sisaldab 17 ülemaailmset säästva arengu eesmärki, 169 alaeesmärki ja suuniseid nende elluviimiseks. Need eesmärgid on omavahel seotud, neid ei saa üksteisest lahutada ja nad on mõeldud tasakaalustama säästva arengu kolme mõõdet: majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnamõõdet.

Kogu säästva arengu tegevuskava sissejuhatusest kuni kokkuvõtteni põhineb inimestel, planeedil, majanduslikult heaolul (mitte kasumlikkusel), rahul ja partnerlusel. Uus säästva arengu tegevuskava muudab senist lähenemist arengule, mis tähendab, et kohalikud, riiklikud ja regionaalsed prioriteedid peavad peegeldama globaalseid prioriteete.

sust dev

 

Ülemaailmse säästva arengu tegevuskava on ambitsioonikas ja tugevalt maailma muutva visiooniga. Siin lähtutakse ühisest nägemusest, et maailm on koht, kus pole vaesust, nälga, haigusi ja puudust ning kus kõik on õnnelikud. Peamine eesmärk on kaotada kõikjal vaesus ning tagada väärikus ja hea elukvaliteet kõigile, samas arvestades looduskeskkonna võimekusega. Tegevuskava eesmärgid keskenduvad olukorra parandamisele nii majandus-, sotsiaal- kui ka keskkonnavaldkonnas (sealhulgas kliimamuutuse peatamisele).

Ettevõtlust puudutab otseselt kindlasti 12. eesmärk – tagada säästev tarbimine ja tootmine. Selle alameesmärkides on igal sammul rõhk ressursitõhususel– loodusvarade majandamisel, toidu tootmis- ja tarneahelal, üleüldisel jäätmete vähendamisel ja säästval majandamisel. Alaeesmärgina on välja toodud ettevõtete stimuleerimine tegutsema säästvalt ning lisama säästmist käsitlev teave oma aruannetesse, samuti säästvate riigihangete toetamine kooskõlas riikide tegevuspoliitikate ja prioriteetidega.

Eesti Keskkonnaministeerium koostöös Riigikantselei strateegiabüroo ja Säästva arengu komisjoniga korraldas 4. novembril Tallinnas konverentsi „Uued säästva arengu eesmärgid – võti peitub tarkades valikutes“, millega tutvustati värskelt allakirjutatud dokumenti, sest kokkulepitud eesmärgid on ulatuslikud ja katavad ühiskonnas kõiki valdkondi. Eesmärkide saavutamiseks peavad koostööd tegema riik, erasektor ning huvigrupid. Uued eesmärgid kehtivad kõikidele riikidele (nii arenenud kui arenguriikidele).

 

 

Veel samal teemal: säästev areng
Liitu Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi uudiskirjaga, et saada jooksvalt kasulikku infot töö- ja ettevõtluskeskkonnaga seotud teemadel.

Kontakt

MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum
Telliskivi 60a (A3 majaosa), 10412 Tallinn
foorum@csr.ee

Võta ühendust
Privacy Policy