Kuvatakse postitused sildiga: Tiina Viiderfeld (Loobu sildi valikust)
Atom RSS

12.12.2011  Ettevõtetel on oskusteavet ja võimu asju ära teha!

Sildid: Microsoft Eesti, Tiina Viiderfeld, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, ühiskond, auhinnad

Minu meelest üks väga tabav ütlemine Microsoft Eesti poolt, Tiina Viiderfeldi suust. Loe edasi:

Kaubanduskoja Teataja novembri keskpaiga numbris ilmus intervjuu Tallinna ettevõtlusauhinnad 2011 vastutustundliku ettevõtte kategoorias võitnud Microsoft Eesti Tiina Viiderfeldiga. Tsiteerin seal ühe vastuse:

"Tihti nähakse eraettevõtete panust ainult sponsoriks olemisena. Samas on ettevõtetel palju oskusteavet, mida kodanikuühendused, riigiasutused ja kohalikud omavalitsused võiksid rakendada enda eesmärkide saavutamisel. Koostöös sünnivad palju tõhusamad tegevused."

Läheb hästi kokku sellega, mida nii mina ise kui ka teised head kaaslased Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumis usuvad: mitmete ühiskonna kitsaskohtade ja probleemide lahendamiseks on riik tihti ebaefektiivne (face it), vabaühendused üksinda väga võimekad - ettevõtetel on see võimekus oma tugi anda ja asju ära teha.

Marko

Lisa kommentaar

13.10.2011  Intervjuu Tallinna vastutustundliku ettevõtte auhinna võitjaga - Microsoft Eesti (1)

Sildid: ettevõtlusnädal, Tallinn, ettevõtete näited, Microsoft, Tiina Viiderfeld

2011. aasta Tallinna vastutustundliku ettevõtte auhinna võitis Microsoft Eesti. Ettevõte on läbi aastate silma paistnud ka vastutustundliku ettevõtluse indeksis, on Eesti vastutustundlike ettevõtete mõttekoja liige ning muidu tegus teema edendaja Eestis.

Marko küsimustele vastas Tiina Viiderfeld, Microsoft Eesti haridus- ja toetustegevuste kooridnaator, kes ühtlasi ettevõtte peamine kõneisik vastutustundliku ettevõtluse teemadel.

Milles väljendub Microsoft Eesti vastutustundlik tegutsemine? ehk siis, mis tõi teile selle auhinna?

Microsoft Eesti on juba aastaid tähelepanu pööranud, et meie tegevuspõhimõtted

oleksid vastutundlikud – nii kogukonna, keskkonna, klientide kui ka meie töötajate suhtes. Lisaks oleme oma tegevustes pööranud palju tähelepanu sellele, et meie toetustegevused oleksid jätkusuutlikud ja mitte ainult nn ühe korra projektid, seetõttu oleme ka mitmeid ettevõtmisi – alates internetiohutuse sõnumi levitamisest kuni õpetajate koolitusteni, teinud aastaid.

Aga just viimasel aastal on mitmed toetusprojektid olnud seotud Tallinnaga. Oleme just Tallinna koolidele ja noortele tähelepanud pööranud oma tegevustes – alates sellest, et aidanud Tallinnas elavaid lapsi, kes ilma jäänud perekondlikkust hoolitsusest kuni selleni, et oleme tasuta koolitanud Tallinna kooliõpetajad. Samuti on sellel õppeaastal Pelgulinna gümnaasiumil hea võimalus tasuta osaleda rahvusvahelises innovaatilise kooli programmis.

Kui palju tuleb teie vastutustundliku ettevõtluse raamistik etteantuna rahvusvaheliselt tasandilt ja kui palju mänguruumi on kohapeal Eestis?

Microsofti väärtused ja toimimispõhimõtted – olla vastutustundlik – on kõikidel üksustel üle kogu Microsofti samad ja seda jälgitakse korporatsiooni tasandil. Näiteks, et ollakse korralikud maksukohuslased, milliste reeglite järgi toimuvad toetuste andmised, et ei oleks korruptsiooniohte, millised on tarnijatega lepingud jne. Kuid keda toetatakse ning milliseid tegevusi kogukonna jaoks tehakse, need on ikka kohaliku tasandi otsustada. Näiteks kas panustatakse puuetega inimeste toetamisele või keskkonnahoiu projektidesse, seda otsustab kohalik kontor.

Too palun välja võimalikult konkreetselt - kas ja millist mõõdetavat kasu on vastutustundliku ettevõtluse rakendamine Microsoft Estoniale toonud?

Kindlasti oleme saanud palju tunnustust oma koostööpartneritelt. Usun, et see mõjutanud ka rahuolu protsenti meie klientide ja müügipartnerite ja seas (mõõdame seda regulaarselt). Ja loomulikult on oluline, et kui meie inimesed ise panustavad vabatahtlikena meie heategevuslikesse algatustesse, siis see toob ka sära nende silmadele.

Kas sellistel konkurssidel võiksid osaleda ka ettevõtted, kes ei ole enda meelest veel väga tugevad selles teemas?

Kindlasti võiksid osaleda, sest alustuseks annab see ettevõttele hea ülevaate, mida nad on vastutustundlikkuse valdkonnas juba teinud ja mida veel peaks tegema. Ja kindlasti ei tohiks neid tegevusi vaadata lühiajaliste tegevustena, vaid kuidas vastutustundlikkuse printsiibid oleksid integreeritud ettevõtte põhitegevustesse. Lisaks sellele, et see loob töötajatele hea töökeskkonna, mille üle nad uhked on, siis loob see ettevõtte suhtes ka usalduse oma klientide, koostööpartnerite kui ka avalikkuse ees.

* * * * * 

Palju õnne, Microsoft Eesti!

Kommentaarid (1)

Koolitus

Läbi koolitus

Uudiskiri

*

*

created byNew Media Guru