Kuvatakse postitused sildiga: VTA (Loobu sildi valikust)
Atom RSS

27.02.2012  Vabatahtliku tegevuse uuringu tulemused

Sildid: uuring, vabatahtlik tegevus, ettevõtete vabatahtlikkus, VTA, Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus, Kaisa Ilves

Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus (VTA) viis 2011. aasta lõpus läbi uuringu ettevõtete ja vabaühenduste seas, selgitamaks osapoolte vajadusi ning huve vabatahtliku tegevuse edendamisel. Kaisa Ilves VTA-st kirjutab tulemustest lähemalt.

Ettevõtteid (vastanuid 16) küsitledes selgus, et vastutustundliku ettevõtluse kuvandi kujundamisel tähtsustatakse kogukonda panustamist võrreldes teiste aspektidega vähem, millele annab kinnitust ka fakt, et ainult pooled ettevõtetest näevad prioriteetse sidusgrupina vabaühendusi (kui erinevate ühiskondlike huvigruppide esindajaid).

Vabatahtlik tegevus pole Eesti ettevõtluses sugugi võõras nähtus - mitmed ettevõtted soodustavad töötajate vabatahtlikkust (võimaldades selleks mitterahalisi vahendeid, tunnustades töötajaid, tutvustades vabatahtliku tegevuse võimalusi jne).

Vähestel juhtudel pakuvad ettevõtted töötajatele vabatahtlikuks tegevuseks tasustatud tööaega või süsteemselt korraldatud vabatahtliku tegevuse võimalust töötaja kompetentside ja oskuste arendamiseks. Vabatahtliku tegevuse mõju hindamine või sellekohane aruandlus pole ettevõtetes kuigi tavapärane.

Ettevõtete vabatahtliku tegevuse arendamist piiravad mitmed tegurid - näiteks töötajate ülekoormatus tavatöös, vabatahtliku tegevuse korraldamisega kaasnevad kulud või vähene töötajatepoolne initsiatiiv.

Sellegi poolest näevad Eesti ettevõtted vabatahtliku tegevusega kaasnevaid võimalusi suurendamaks klientide brändilojaalsust, laiendamaks ettevõtte ühiskondliku vastutuse kuvandit ja loomaks sidusamaid suhteid töötajaskonnas.
- - -

Küsitluses osalenud vabaühendused (vastanuid 31) andsid kinnitust levinud arusaamale, et põhiline osa Eesti vabakonna igapäeva tööst tehakse ära vabatahtlikkuse korras. Seejuures leiti, et professionaalsete oskustega panustavaid vabatahtlikke võiks tegevustesse senisest enam kaasata, kuid ka, et selleks tuleks rakendada täiendavat ressurssi.

Vabatahtlike kaasamise ja juhtimise taset hinnatakse vabaühendustes üsna harva. Kuigi sobivate vabatahtlike kaasamine on sageli ajakulukas, leiavad vabaühendused, et vabatahtlik tegevus loob olulist väärtust; ning seejuures ärisektori töötajate rakendamine vabatahtlikena annaks oskuste-teadmiste põhisele vabatahtlikkusele Eestis uue tasandi.

Uuringu tulemustega saab lähemalt tutvuda siin. Projekti rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Kaisa Ilves

Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus

 


 

Lisa kommentaar

Koolitus

Läbi koolitus

Uudiskiri

*

*

created byNew Media Guru