BaltCapi partner Oliver Kullman: 30-40 aastat tagasi tähendas erakapital, et me ei räägi avalikult mitte midagi, täna on kõik avalik

Eile toimus Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi seminar, millel arutati teemal “Millist infot me kriiside ajal vahetame ja kas sellel on mõju? Arutleti vastutustundlikkuse ja avalikkusega suhtlemise teemadel. Investeerimisettevõtte Baltcap partner Oliver Kullmani sõnul ei ole küsimus selles, kas olla vastutustundlik või teenida raha, vaid oluline on mõista, et need käivad koos.

Paneelis osalesid Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots, BaltCap Partner Oliver Kullman, Äripäeva ajakirjanik Allan Rajavee ning vestlust juhtis Milttoni tegevjuht Annika Arras.

„Eraettevõtte, nagu ka Baltcap on, eesmärk on maksimaalne tootlikkus. Küsimus on, kuidas teha. Oluline on olla ka sealjuures vastutustundlik.“ rääkis Oliver Kullman. „Ka meie eesmärk on teenida kasumit meie investoritele, aga oleme pannud kirja omale põhimõtted, millest lähtume ja millest me tahame, et meie ettevõtted lähtuks. Me vaatame muu hulgas näiteks energiakasutust – kas ettevõte kasutab rohelist energiat. Vaatame ka naiste ja meeste osakaalu ettevõtte juhtorganites. Aga ka kas ettevõte loob töökohti, kas kasvab. Tänaseks on toimunud ettevõtete suhtumises suur muutus: kui 30-40 aastat tagasi tähendas erakapital, et me ei rääkinud mitte kunagi mitte midagi, siis täna on meil kodulehel pidev info, näitame lisaks tavalisele infole oma vastutustundlikku poolt, anname regulaarselt infot jmt.“

Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Otsa sõnul on oluline edulugude ja referentside tekkimine-
“Maailmas on viimastel aastatel toimunud selge liikumine nn teadliku kapitalismi suunas ja tippjuhid peavad üha olulisemaks seda KUIDAS äri tehakse. Vastutustundlik ja jätkusuutlik ettevõtlus on selle keskne osa. Loomulikult kohtab endiselt laialdaselt arvamust (ka Eestis), et see on pseudoteema, mis segab “päris” äri tegemist, kuid pole kahtlust, et see trend jätkub. Minu börsijuhiks oleku ajal ei ole just liiga  palju ettevõtteid börsile lisandunud, aga need, kes on tulnud, on teadlikult väga avatud ja teadlikud. Mida rohkem tekib referentse,  seda rohkem muutub ka ühiskondlik suhtumine. Kui investorile läheb korda, et näiteks ettevõtte juhtpositsioonidel oleks naisi-mehi võrdselt, et on oluline, kuidas ja kui palju ma suhtlen ja kuidas ma oma raporteid teen, siis läheb see korda ka ettevõtte juhile.“

Ajakirjanik Allan Rajavee sõnul on muutused toimumas: „Z-generatsioon on kasvanud sõnumiga, et maailma võetakse teie käest ära. Sealt tekib uus tarbijaskonna diskursus, kus vastutustundlikkus, koos oma väärtusloo rääkimisega, mis on brändilugu jne, kuidas sa seda oma tegevusega põlistad, on oluline,“ sõnas Allan Rajavee. „Oma loo rääkimine ja oma äriliste strateegiate avamine, kas või mehhanismide näol, on hästi oluline. Oluline on ka  ettevõtte tegevjuht ja bränd toetub talle. Kui uut juhti valitakse, siis on oluline klausel tänapäeval, et tal on arvamus ja visioon.“

Milttoni tegevjuhi Annika Arrase sõnul on noorte ootused ettevõtetele muutumas ka Eestis.
„Miltton tegi uuringu, milles tuli ka välja, et meediat peetakse oluliseks mõjutajaks, missugused ootused on ettevõtetele. Kui rääkida põlvkondade erisustest, siis samast uuringust tuli välja, et näiteks 18-23aastased peavad väga oluliseks, et ettevõtted, kus nad töötavad, osaleksid avalikus debatis, võtaksid seisukohti ning astuksid tarbijate, töötajate ja üldsuse jaoks olulistes küsimustes konkreetseid samme. Just noored hindavad selliseid ettevõtteid tööandjatena kõrgemalt, nii juba siis, kui nad töötavad või kui asuvad kandideerima töökohtadele,“ lisas Annika Arras.

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum (VEF) (www.csr.ee) on 2005. aastal loodud organisatsioon, mis koondab vastutustundlikku ettevõtlust praktiseerivaid ettevõtteid. VEF aitab mõtestada äritegevuse kaasvastutust ühiskonnas. VEFi roll on edendada mõtteviisi, et äritegevus peaks lisaks kasumiteenimisele olema ka sotsiaalselt vastutustundlik, et tagada nii oma ettevõtte, ühiskonna ja riigi jätkusuutlikkus.

Alates 2007. aastast korraldab VEF vastutustundlikkuse alast hindamist: Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksit. Vastutustundliku ettevõtluse indeksi platvorm:. Vastutustundliku ettevõtluse indeksi  platvorm  http://indeks.csr.ee/  on loodud koostöös avaliku-, kolmanda ja erasektori organisatsioonidega, sh näiteks Justiitsiministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Tööinspektsiooni, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ning EBS-iga. Indeksis saavad osaleda kõik ettevõtted indeks.csr.ee platvormil iga aasta alguses. Foorum tunnustab edukaid täitjaid pronks-, hõbe- ja kuldtaseme märgistega.

Liitu Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi uudiskirjaga, et saada jooksvalt kasulikku infot töö- ja ettevõtluskeskkonnaga seotud teemadel.

Kontakt

MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum
Telliskivi 60a (A3 majaosa), 10412 Tallinn
foorum@csr.ee

Võta ühendust
Privacy Policy