Baltikumi Manpoweri juht Heigo Kaldra: Vastutustundlikud ettevõtted võiksid saada maksusoodustusi

Tallinn 14.06.2018

Heigo Kaldra Manpower Eesti 01

“Miks mitte maksusoodustused ettevõtetele, kes panustavad süsteemselt erinevatesse eluvaldkondadesse ning loovad nii ühiskondlikku kasu,” teeb ettepaneku Heigo Kaldra, personalifirma Manpower Baltikumi tegevjuht.

Üks maailma juhtivaid personalifirmasid, Manpower, pärjati tänavu juba neljandat aastat järjest Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi kuldtaseme märgisega.
“Vastutustundlik tegevus peaks olema tingimus ka riigihangetes ehk riik peaks erasektori partneritelt ootama ja nõudma vastutustundlikku ja kestlikku äritegemist,” on Baltikumi Manpower’i juhil Heigo Kaldral kindel nägemus valitsussüsteemist. “Loomulikult algab see kõik CSR (Corporate Social Responsibility) teema vajalikkuse ja möödapääsmatuse teadvustamisest.”

Millise konkurentsieelise annab Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumis olemine?
Me loodame ja usume, et vastutustundlik ettevõtlus on lähitulevikus ainuvõimalik viis ettevõtluseks. Foorumis osalemine annab võimaluse sellele kaasa aidata, et selline tulevik, kus vähemalt valdav enamus ettevõtjatest arvestab erinevate kõrval- ja järelmõjudega või keskendubki üksnes jätkusuutlikult lisandväärtuse loomisele, saabub kiiremini.

Mil määral on vastutustundlike väärtuste juurutamine avaldunud ka teie kasumis?
Oleme üsna kindlad, et nii mõnedki valikud meie kasuks on toimunud just meie laitmatu maine ja CSR suunaliste pingutuste kaasmõjul. Kuid hetkel selline kasumi statistika kahjuks puudub. Me ei tegele vastutustundliku ettevõtlikkusega kasumi suurendamiseks, vaid veendumusest ja mõistmisest, et nii äri kui elu saab pikemas perspektiivis jätkuda ainult kestlikult tegutsedes.

Millised on olnud suurimad väljakutsed seoses kestliku äriga?
Vastutustundlikku ettevõtlust ei väärtustata meil veel piisavalt – mõned auhinnad ja tunnustused on küll toredad, aga tegelikult tuleks liikuda edasi, oleks vaja saavutada muutus mõtteviisis. Ka valitsus ning riiklikud institutsioonid peaksid jõulisemalt tegutsema ja eeskuju näitama.

Näiteks peaks kõik riigiettevõtted sisuliselt ja tõsiselt tegelema CSR-iga, algatuseks liituma Indeksiga. Vastutustundlik tegevus peaks olema tingimus ka riigihangetes ehk riik peaks erasektori partneritelt ootama ja nõudma vastutustundlikku ja kestlikku äritegemist.

Miks mitte maksusoodustused ettevõtetele, kes panustavad süsteemselt erinevatesse eluvaldkondadesse ning loovad nii ühiskondlikku kasu? Loomulikult algab see kõik CSR teema olulisuse, aga ka vajalikkuse ja möödapääsmatuse teadvustamisest ning teadlikustamisest.

Mismoodi on Vastututustundliku Ettevõtluse Foorum toetanud Manpower’i tegevust?
Liitudes püstitasime ülesande vastupidiselt: mida saame omalt poolt anda ja kuidas panustada Eestis vastutustundliku ettevõtluse arengusse?
Meil on regulaarsed e-koolitused, minimaalselt 4x aastas, kus käiakse läbi kõikvõimalikud ärieetika ning eetikakoodeksi teemad ja erinevad rahvusvahelised korruptsioonivastase seaduse olulisemad põhimõtted.
Manpower on maailma üks vastutustundlikumaid ettevõtteid ja saanud ka vastavaid tunnustusi, ka oma töötajad valime eelkõige väärtuste sobivusest lähtuvalt.
Kindlasti on Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tegevustes kaasa löömine aidanud meil hoida fookust kohalikel prioriteetidel.

Millised on Manpower’i põhilised väärtused ja tegevused?
Kõige olulisem tegevus ongi vast järjepidev turuosaliste harimine sellest, mis meil praegu tegelik situatsioon tööturul on ja ka sellest, mis lähiajal toimub, millised on trendid ja milleks peaks valmis olema. Paraku langetatakse paljud olulised otsused, seal hulgas personalivaldkonnas, tuginedes eelmistele perioodidele ning statistikale, mis samuti kirjeldab möödunud aegu. Täna on olukord teine ja homme hoopis kolmas – me kõik peame rohkem tuleviku peale mõtlema ja selleks ka valmistuma.

Meie väärtused on inimesed, teadmised ja innovatsioon – me hoolime inimestest, jagame oma teadmisi tööturust ja selle arengutest ning julgeme ja pakume võimalust klientidele teha asju teistmoodi.

Kuidas avalduvad teie väärtused personali otsingus?
Tehnilisemalt vastates avalduvad meie väärtused tööprotsessides eelkõige selles, et lisaks küsitud oskustele ja praktilistele kogemustele hindame kindlasti ka kandidaatide väärtussüsteemi sobivust. Kliendid ei pruugi seda alati ise nii sõnastada ja halvemal juhul ei taheta sellest väga palju vajaduse kaardistamise käigus isegi rääkida – arvatakse, et ettevõtte sisemistest suhetest või kirjutamata reeglitest ei pea enne värbamisotsust võõrad teadma, aga tegelikkuses on see kultuuri ja väärtussüsteemi osa ning väga oluline kandidaatide sobivuse hindamisel.
Siia juurde käivad loomulikult ausus ja avatus ning läbipaistvus, kõrge ärieetika ning kõige selle kasutamine igapäevases töös, nii klientide kui kandidaatidega.

Millised trendid on personaliotsingufirmade tegevuses maailma mastaabis?
Paljudes arenenud riikides, eriti Põhjamaades, on CSR teemade sissekirjutamine ettevõtete tegevuskavadesse ja äriplaanidesse nii elementaarne, et kohati ei rõhutatagi seda enam eraldi: keskendutakse hoopis sellele, kuidas sisuliselt võimalikult palju korda saata ning mitte lihtsalt “rohepesuga” tegeleda.
Tegelik tegevus on tähtsam, kui selle rõhutamine ja presenteerimine väljapoole. Paljudel meie rahvusvahelistel klientidel on näiteks CSR teemad sees juba hankedokumentides, selle eest saab lisapunkte või positiivses mõttes äärmuslikumatel juhtudel ei saa ilma selleta isegi hankel osaleda.

Liisa-Indra Pajuste

Liitu Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi uudiskirjaga, et saada jooksvalt kasulikku infot töö- ja ettevõtluskeskkonnaga seotud teemadel.

Kontakt

MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum
Telliskivi 60a (A3 majaosa), 10412 Tallinn
foorum@csr.ee

Võta ühendust
Privacy Policy