Eesti Raudtee liitus Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumiga! Loe edasi, mida ettevõte prioriteetseks peab

Tallinn 26.08.2018

Eesti Raudtee valiti sel aastal üheks eelistatuimatest tööandjatest (Kantar Emori uuring, 2018). Ettevõte on uhke fakti üle, et nende töökaadri voolavus on praktiliselt olematu ja keskmine tööstaaž väga kõrge.

Lisaks pärjati Eesti Raudtee sel kevadel Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi pronksmärgisega. Ettevõtte siseajakirjast saab lugeda, kuidas oluliseks peetakse usaldusväärsust, professionaalsust ja keskkonnahoidlikku tegutsemist.

Monika Lilles,
Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht

Kommunikatsioonijuhi Monika Lillese sõnul arvestab Eesti Raudtee üha rohkem oma jalajälje mõjuga ümbritsevale keskkonnale, väärtustab oma töötajaid ning tegutseb ühiskondlikku kasu silmas pidades. See tähendab eelkõige, et juhtimises ja strateegiate koostamises arvestatakse, et lisaväärtust tuleks luua võimalusel kõikidele huvigruppidele, keda ettevõtte tegevus otseselt või kaudselt puudutab.

Mõned näited igapäevastest fookustest, kus Eesti Raudtee vastutustundlikkus väljendub:

  • Juhtimiskultuur põhineb koos töötajatega valitud väärtustel: koostöö-ausus-uuendusmeelsus-professionaalsus;
  • Läbipaistvus ja seaduskuulekus tegevuses;
  • Lansseerimisel on eetikakoodeks, vältimaks ettevõttes korruptsioonijuhtumeid, ettevõttes kehtib hankekord;
  • Ohutusalaste küsimustega tegelemine on igapäevane nii töökeskkonnas ja oma töötajate suunal kui ka väljapoole. Näiteks toetatakse avalikkuses läbiviidavaid ohutuskampaaniad. Töötajad käivad lasteaedades ja koolides raudteeohutusest rääkimas. Hea koostöö on operatiivpartneritega ning koos korraldatakse ühisõppusi ning koolitusi ohutuse tõstmiseks. Pidevas fookuses on raudteeülesõitude ohutumaks muutmine ja ka näiteks kriisikommunikatsioon;
  • Enne ehitustegevusi tehakse põhjalikke keskkonnauuringuid ja vajadusel rakendatakse maandamismeetmeid;
  • Hea koostöö on ametiühinguga, tänu millele kehtivad ettevõtte töötajatele erinevad soodustused ja toetused. Töötajatest hoolitakse ka kõige raskematel momentidel nagu lähedase kaotus jne.
  • Tööandja toetab oma töötajate kehalist aktiivsust läbi spordisoodustuse;
  • Töötajatele võimaldatakse koolitusi ja täiendavaid arenguvõimalusi:
  • Üheks eesmärgiks on võetud keskkonnasõbralike alternatiividega arvestamine;
  • Sügisel alustatakse oma töötajate iga-aastaste rahulolu uuringutega;

Kuidas edasi?

„Kuigi ettevõttes kehtivad juba tänagi paljud vastutustundlikkusega seostatavad printsiibid, näitas ka meie tulemus vastutustundlikkuse foorumi välja töötatud Indeksis, et antud teemad peavad meil olema paremini lahti mõtestatud, fookused seatud ning nende tegevuste juurde peaks kuuluma ka läbimõeldud kommunikatsioon. Samuti peame valima endale ka vastavad mõõdikud, mis aitaksid meil ajas mõõta oma tegevuste tulemuslikkust. Selle tööga ka alustame!“, lisas Lilles.

Miks otsustati liituda VEF-iga?

Peamise liitumise põhjusena tõi Monika välja asjaolu, et kuigi vastutustundlikud tegevused on tugevalt põimunud Eesti Raudtee igapäevatöösse, soovitakse läbi vastutustundlikkuse teadliku arendamise üha enam panustada ühiskonna arengusse, oma töötajate heaolusse ning keskkonnahoidu. „See on teadlik valik kindlustamaks oma ettevõtte jätkusuutlikkus muutuvas ning pidevalt arenevas ärikeskkonnas ning- kultuuris,“ lisas ta.

Liitu Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi uudiskirjaga, et saada jooksvalt kasulikku infot töö- ja ettevõtluskeskkonnaga seotud teemadel.

Kontakt

MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum
Telliskivi 60a (A3 majaosa), 10412 Tallinn
foorum@csr.ee

Võta ühendust
Privacy Policy