Ericsson: Ka tootmissektoris on võimalik olla paindlik

Loe, kuidas saab tootmisettevõte panustada terviseriskiga töötajate tööohutusse ja heaolusse töökohal ning kuidas see ettevõttele kasu toob. 

Ericsson Eesti Tallinna tehase tööohutusjuht Evely Gorobinski, mis ajendas Ericsson Eesti Tallinna tehast  tervisepiirangutega töötajatele ja lapseootele jäänud naistele eraldi üksuse loomist? Miks on see teie organisatsioonile oluline? Tundsime vajadust luua lapseootele jäävatele naistele ning tervisepiiranguga töötajatele paindlikud töötingimused, mis võimaldaksid neil ka muutunud oludes säilitada töö, omandatud oskused ning tööalaselt edasi areneda. Soovime selle läbi pakkuda töötajatele paindlikke töövorme ja toetada nende töö- ja pereelu tasakaalu.

Tehase tootmise ning logistika üksustes tehtav töö on füüsiline, üsna tempokas, seal esineb sundasendeid, tööd kemikaalidega ning osalt ka raskuste teisaldamist. Lapseootele jäävad töötajad määratakse arsti poolt üldjuhul üleviimiseks kergemale tööle. Samuti tuli ette töölepingu lõpetamist töötajaga tervise tõttu, kui arsti poolt ettekirjutatud piiranguid täita ei õnnestunud. Nii kaotas ettevõte tublisid, väljaõppe saanud ja kogemustega töötajaid ning pidi värbama uusi inimesi ja neid välja õpetama. See ei olnud ettevõtte jaoks jätkusuutlik.

Kuidas jõudsite eraldi üksuse loomiseni? 2012. aastal tehti meie juhtkonnale ettepanek eraldada lapseootele jäänud naised ja tervisepiirangutega töötajad tootmise ning logistika üksustes nende tavapärastest meeskondadest ning võimaldada neil teha töid, mis vastavad nende tervisele ning arsti poolt ettekirjutatud piirangutele. Töötervishoiuarsti, ergonoomi, töökeskkonnaspetsialisti ja personalispetsialisti koostöös kaardistati tööd tootmise ja logistika üksustes. Kaardistamisel võeti aluseks, et tehtavad tööülesanded ei sisaldaks raskuste teisaldamist, tööd kemikaalidega, öötööd, pikalt sundasendis töötamist; samuti peeti oluliseks, et töö tempot saab töötaja reguleerida ise ja teha piisavalt puhkepause.

Nii personaliosakonna, tootmisüksuse kui ka logistika üksuse juhtide koostöös valmisid kergemate tööde teostamise töökorraldused ja vajalike protseduuride kirjeldused. Üksuste juhtidele selgitati, kuidas rakendada lapseootele jäänud naisi ja tervisepiiranguga töötajaid kergematel töödel tagamaks neile vajalikud töötingimused. Selleks analüüsiti ja mugandati mõningaid tööprotsesse, näiteks töökohale viidavad suuremad pakid avati eelneval töökohal ning paigutati kärudele nii, et neid oleks piiranguga töötajatel mugav sealt võtta, välistades seeläbi raskuste teisaldamise. Mõningatel töökohtadel paigutati ümber töövahendid, et neid oleks piiranguga töötajal mugavam kasutada. Töötajatele teostati uute tööülesannete täitmiseks ka vajalik ümberõpe. Kergemate tööde nimekirjas on ka mõningad abitööd kontoris, mistõttu on tootmistöötajatel võimalus vahelduseks ka kontoris abiks käia. Varsti loodigi tervisepiirangutega ja lapseootel töötajatele eraldi üksus.

Mis on olnud suurim väljakutse selle arenduse elluviimisel? Suurimaks väljakutseks on pidevalt muutuvates oludes (üksuse koosseis, tootmise vajadused) üksuse töö efektiivsuse tagamine, hoides samaaegselt fookuses iga üksuse töötaja vajadusi ja heaolu. Antud üksuse eesmärgiks on pakkuda töötajale ajutiselt arsti poolt kehtestatud piirangutele vastavat tööd. Üldjuhul viibivad töötajad selles üksuses mõned kuud, mõnel juhul kauem. Üksuse juht peab tulema toime kiirete muudatustega töökorralduses ning töötajate koosseisus, sõltudes tootmise plaanide elluviimisest ja töötajate tervisest tulenevatest vajadustest, tagades töötajatele võimalikult pingevaba töötamise.

Teiseks väljakutseks on saanud asjaolu, et antud üksuses soovivad töötada ka need, kes tegelikult tervisepiiranguid ei vaja ja on võimelised töötama tavapärase töökorralduse alusel. See on väljakutse töötervishoiuarstidele, kes peavad väga täpselt selgitama välja töötaja tegeliku tervisliku seisundi ning hindama kriitiliselt tema üleviimise vajadust antud üksusesse.

Millised on olulisemad tulemused, mis kaasnesid uue üksuse loomisega? Olulisemateks tulemusteks saame pidada seda, et lapseootele jäävad naised tunnevad ennast hästi ja kindlalt ning võivad töötada edasi teadmisega, et töö ei kahjusta nende ega lapse tervist. Tervisepiiranguga töötajad (tihti ka raskest haigusest taastujad) omavad samuti kindlustunnet, et nad ei kaota oma tööd ega sissetulekut, vaid saavad teha kergemaid töid kuni tervis taastub ning naasta siis tagasi tavarežiimile. Usume ka seda, et töötajate heaolu, enesehinnang ja sotsiaalne aktiivsus aitavad samuti töötaja tervenemisele kaasa, nagu ka teadmine, et tal on töökoht, kuhu naasta, ta on vajalik ja et tööandja temast hoolib.

Milles väljendub selle arenduse kasu teie organisatsioonile? Ericssonile kui tööandjale on oluline vastutustundlik tegutsemine. Nähes töötajat kui tervikut, märgates lisaks töötegemisele ka töötajat kui inimest ning pidades oluliseks töötaja töö- ja pereelu tasakaalu, on töötajad rahulolevad, lojaalsed ning pühendunud oma tööle ja ettevõttele. See vähendab ka vajadust värvata ning koolitada uusi töötajaid.

Liitu Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi uudiskirjaga, et saada jooksvalt kasulikku infot töö- ja ettevõtluskeskkonnaga seotud teemadel.

Kontakt

MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum
Telliskivi 60a (A3 majaosa), 10412 Tallinn
foorum@csr.ee

Võta ühendust
Privacy Policy