Ettevõtetel on võim

AS Vestman Energia juhataja Aivar Berzin

Ettevõtetel ja nende tegevusel on mõju: sel hetkel, kui ettevõtte sees seda mõistetakse, on juba muutus alanud. See tähendab, et enne kui mõelda, kuidas midagi teha, on vaja enese jaoks paika panna, mida me teeme ja miks. Seda nimetatakse inglise keeles purpose-driven business. Ettevõtted, kes on mõistnud ja analüüsinud oma mõju, ei küsi mitte „kui see õnnestub, kuidas see ettevõtet mõjutab“, vaid „kui see õnnestub, kuidas see maailma mõjutab“.

Kõik teavad Teslat: selle ettevõtte loomise eesmärk ei olnud teha lahedaid elektriautosid, vaid elektriautode tootmisega anda oma panus maailma päästmiseks looduskatastroofidest. Nad tõid muutuse.

Ka Eestis on ettevõtteid, kus hinnatakse tegemisi läbi jätkusuutlikkuse vaatenurga. Need ettevõtted ja nende juhid on mõistnud, et kui asi muutub isiklikuks, soovivad ju kõik süüa puhast toitu, tunda rõõmu ilusatest metsadest, puhtast õhust ja teistest loodushüvedest ning lõpuks saada ka rahu teadmisest, et me muudame maailma paremaks vähemalt sellevõrra, kui on meie võimuses.

Kõik tahavad puhast metsa ja puhast toitu

Maakera kiirelt tõusvat palavikku saab võrrelda inimese tervisega, kus juba temperatuuri mõnekraadine tõus võib viia pöördumatute tagajärgedeni. Eesti oli üks esimesi riike, mis seadis endale pikaajalised eesmärgid vähendada kasvuhoonegaase aastaks 2050 – tunnustan selle eest meie ametnikke. Nüüd on aeg hakata kokkulepitut päriselt ellu viima ning otsida võimalusi ambitsiooni suurendamiseks, tagades seeläbi Eesti jätkuv rahvusvahelise maine innovatiivse roheriigina ning noppides vilju seoses sellega kaasneva majandusliku kasu ning paranenud elukeskkonna näole.

Paljud ettevõtted soovivad siin kindlasti anda panuse, vähendades vabatahtlikult oma CO2 jalajälge, mis on üha tähtsam ka konkurentsieelise loomisel ning ka rahvusvaheliste regulatsioonide täitmisel. Eesti saaks siin pakkuda CO2 sidumise teenust läbi kliimasõbraliku metsamajandamise. See looks metsaomanikele täiendava rahavoo ja väheneks surve metsade müügiks. Seda juhul, kui kogu metsade CO² sidumist ei kasutata ära põlevkivienergeetika ja transpordi sektori saaste kompenseerimiseks, et täita riiklikud kliimaeesmärgid.

Tänapäeval mõistetakse üha enam, et metsad omavad väga olulist rolli kliimasoojenemise peatamisel. Kliimasõbralikult majandatud metsad seovad kasvamisel õhust süsinikku ning talletavad süsinikku mullas ja pikaajalistes puittoodetes.

Metsa saab majandada mitmeti. Metsaomanik, kes on ise metsa rajanud ning annab selle tulevastele põlvedele edasi, haldab ja majandab oma metsa täie vastutustundega: raiub siis, kui on õige aeg raiuda, istutab, külvab, harvendab ja hooldab. Ja ikka viisil, mis muudaks metsa aastakümnetega paremaks nii majandusliku väärtuse kui terve ökosüsteemi toimimise seisukohast.
Vestmani ettevõte Metsamaahalduse AS on metsi hallanud tänaseks 23 aastat. Seega teame, kui oluline on noore metsa õigeaegne ning asjatundlike võtetega hooldamine, ka omaenda lapsi kasvatame ja suuname ju kõige rohkem varases eas.
Samamoodi on põllupidamisega, kus mahepõllumajandus tagab pikaajaliselt positiivse huumuse bilansi ning CO² talletamise mulda. Mahetootmisega kaasneb teadmine, et teeme õiget asja ning toodang teeb nii inimeste kui koduplaneedi tervisele head.

Mis puudutab õhtku, siis näen, et kui Eesti julgeks pöörata selja põlevkivi kasutamisele energia ja õlitootmises, millel on selge negatiivne mõju loodusele ja inimeste tervisele, oleks see meie kõigi võit. Tulevik on kogukondi kaasavate tarku juhtimis- ja salvestuslahendusi kasutavate taastuvate energiaallikate päralt. Väiketootmise hajutamine üle riigi suurendab ka riigi energiajulgeolekut.

Kutsun üles kõiki ettevõtteid oma tegevuse mõju hindama: see ei tähenda ainult mõju keskkonnale, vaid ka kogukonnale, töötajatele, laiemalt kogu ühiskonnale. Otsige võimalusi oma kahjude vähendamiseks ning positiivsete mõjude suurendamiseks, rääkige kaasa keskkonna- ja energiapoliitikas ning mis kõige tähtsam: küsige endalt, miks te seda teete.

DCIM100MEDIADJI_0077.JPG

 

Liitu Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi uudiskirjaga, et saada jooksvalt kasulikku infot töö- ja ettevõtluskeskkonnaga seotud teemadel.

Kontakt

MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum
Telliskivi 60a (A3 majaosa), 10412 Tallinn
foorum@csr.ee

Võta ühendust
Privacy Policy