Kuldliiga astus VEFi toetajaliikmeks

Tallinn 18.09.2018

Küsisime Kuldliiga uuelt tegevjuhilt Kaur Kuurmelt, miks nad otsustasid VEFiga liituda ja millised on nende suuremad fookused tervislikuma ettevõtluskeskkonna loomesse panustamisel. Kuldliiga tegevuspõhimõtete kohta saab lähemalt lugeda ka nende veebilehelt: http://liiga.ee/

Kuldliiga-Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum

Hea Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi liikmeskond,

MTÜ Kuldliiga Algatus loodi 2012 aastal Aimar Altosaare algatusel ning vajaduse sellise liikumise järgi tingis olukord, kus juhid, spetsialistid ja muidu head töötajad hakkasid järjest kaotama oma väärtust tööjõuturul, kui nende vanus ületas 50-dat eluaastat. Kusjuures eelnevaid kogemusi, töö tulemusi, efektiivsust ei võetud enam arvesse. Tekkis küsimus, miks nii, kui Ameerikas ja Lääne-Euroopas võetakse just arvesse kogemusi ning 50+ vanuses inimesed on tööjõuturul endiselt kõrgelt hinnatud.

Kuldliigaga hakkas järjest rohkem liituma häid spetsialiste, arvamusliidreid, kogemustega juhte, kes olid valmis edasi panustama ning otsisid ühtlasi endale ka väljundit.

Täna on Kuldliiga jõudnud arusaamisele, et vaja on olla ühiksonnale sidustav jõud.  Liiga palju on meil tänasel päeval vastandumist ja polariseerumist, mis pikas perspektiivis ei teeni kedagi. Üks koht, millele kindlasti on vaja tähelepanu pöörata on organisatsiooni kultuur ja inimesed organisatsioonis. Maailmas on palju näiteid, kus hea sisekliimaga organisatsioonid on perspektiivis oluliselt kasumlikumad, kui organisatsioonid, kus inimest ja tema arvamust pigem ei väärtustata. Neid näiteid on tasapisi ka Eesti ettevõtete hulgas hakanud tekkima, kuid kõige suurem valupunkt tundub meie kogemustele tuginedes olevat riigisektor, ametkonnad ja riigiettevõtted.

Kelle võimuses on muuta organisatsioonikultuuri tervikuna ning suhtumist töötajatesse? Omanike, tipp- ja keskastme juhtide tasandil on seda võimalik teha.

Sellepärast olemegi loonud Kuldliiga Akadeemia ning pakume koolitusi eelkõige tipp- ja keskastme juhtidele ning asjast huvitatud inimestele. Meie koolituste teljeks on organisatsioonikuluur tervikuna ning inimese areng organisatsioonis. Läbi koolituste on võimalik avarada silmaringi, tuua näiteid ning praktikaid, kuidas laduda organisatsioonile vundament, arenada meeskonnatööd, leida üles oma töötajate parimad omadused ning neid efekiivselt rakendada.

Lisaks pakume mentorlusprogrammi oma ala spetsialistide poolt.

Tööjõuvahenduse osas oleme jõudnud arusaamisele, et CV näitab inimese tegelikust potentsiaalist väga väikest osa. Kuna meie võrgustikuga on liitunud väga suur hulk erinevaid spetsialiste, siis on meil võimalik läheneda tööjõuvahendusele hoopis individuaalsemelt, kus kaardistame ära ettevõtte seisu, ettevõtte vajadused ning siis leiame sinna ka parimad inimesed.

Kokkuvõtvalt saame öelda, et meil on väga hea meel VEF-ga koostööd teha, kuna meid ühendavad sarnased väärtushinnangud ning tajume Eestis ühiskonnas esinevaid probleeme ühtemoodi. Loodame, et koostöös saame astuda järgmise sammu, mis meie organisatsioonikultuuri muudab kaasaegsemaks ning suudame inimestest, kes meie organistasioonis töötavad, parimad omadused stressivabalt esile tuua.

Meeldivat kostööd soovides,

Kaur Kuurme

MTÜ Kuldliiga Algatus

tegevjuht

Liitu Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi uudiskirjaga, et saada jooksvalt kasulikku infot töö- ja ettevõtluskeskkonnaga seotud teemadel.

Kontakt

MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum
Telliskivi 60a (A3 majaosa), 10412 Tallinn
foorum@csr.ee

Võta ühendust
Privacy Policy