Lahemaa Ökoturism õpetab märkama päris maailma

Lahemaa 01.06.2018

Retk+Lahemaal_

“Meie klient saab liikuda looduses ilma silmaklappideta – näeb palju sellist, mida ta enamasti ei märka, näeb maailma palju värvilisemana kui seni on osanud ette kujutada, õpib märkama seoseid looduses toimuvate protsesside vahel, kuuleb huvitavaid lugusid aga ka loodusteaduslikke selgitusi, lisaks ka ajalugu ja kohalikku kultuurilugu,” jutustab Lahemaa Ökoturismi eestvedaja Kauri Kivipõld.

Tarbijate teadlikkuse kasv haarab igat valdkonda, ka eelistusi turismis. “Ühest küljest tahab järjest rohkem inimesi käia looduses, mis on väga hea, aga kui see käimine muutub väga massiliseks ja kindlate kohtade põhiseks, siis võib see nii keskkonda kui ka kohalikke elanikke häirida, või ka jätta turisti ilma koha eheduse kogemisest,” selgitab Kauri.

Ettevõtlike teemade keskel toome vastu suve välja turismi, täpsemini ökoturismi. Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi liige MTÜ Lahemaa Ökoturism on tänaseks tegutsenud juba 12 aastat ning inspireerinud teisi omataolisi ettevõtmisi.

Mis asi see ökoturism on ja mida ökoturistlased Eestis täpsemalt korraldavad?

Ökoturism kui õppevorm
Kauri Kivipõld Lahemaa Ökoturismist teeb kohe eristuse, et massiturism pole kunagi ökoturism, sest ökoturismi puhul peab turistide ja turismigruppide arv olema nii väike, et see ei kahjustaks loodust ega häiriks kohalike inimeste igapäevaseid tegemisi.
Rahvusvahelise Ökoturismi Ühenduse definitsiooni kohaselt on ökoturism vastutustundlik reisimine, mis toetab loodus- ja kultuuripärandi säilimist ning kohalike elanike heaolu.

MTÜ Lahemaa Ökoturism püüab kujundada inimestes keskkonnahoidlikku eluvaadet,” tutvustab Kauri. “Korraldame õpilastele keskkonnahariduslikke õppeprogramme, viime läbi loodusretki, kus kohalik või kohalikke olusid hästi tundev ja hea ettevalmistusega loodusgiid tutvustab turistidele loodust ja kultuuripärandit, viime läbi erinevaid koolituspäevi või ka lihtsalt looduse jututubasid.” Lisaks korraldatakse seiklusmängu Aardejaht Käsmus, kus inimesed õpivad looduses liikuma kaardi ja kompassiga.
“Ökoturismi viiakse läbi eeskätt kaitsealadel, kus tuleb eriti rangelt piiranguid jälgida, et keskkonnale mitte kahju tekitada. Eestis on selleks põhiliselt rahvuspargid näiteks Lahemaa, Soomaa, Matsalu,” ütleb Kauri.

Meedia ja turismiettevõtted kujundavad trendi
Inimesed on muutunud järjest keskkonnateadlikumaks ja tahtlikult keskkonnale halba ei tee. Kauri sõnul ongi siinkohal suur töö teha turismiettevõtetel, et nad ei tooks loodusse liiga suuri turistide gruppe, et kergesti kahjustatavatesse piirkondasesse turisti ei viidaks, et grupiga oleks kaasas hea ettevalmistusega keskkonnateadlik loodusgiid, kes oskaks inimeste tähelepanu juhtida tegevustele, mida antud kohas ei tohiks teha, samuti gruppe hajutada, et üksikuid kohti üle ei koormataks.

“Praegu korraldab üsna palju turismi meedia,” arvab Kauri. “Inimesed kuulevad mingist huvitavast nähtusest ja tormavad seda vaatama. Niisugune korraldamata turism lihtsalt lõhub, tallab või rikub ära selle huviväärsuse, mida vaatama tuldi – näiteks Vormsi jäätee selle aasta näide – inimesed sõitsid massina seda vaatama, ei hoidnud pikivahet, ei pidanud kiirustest kinni. Asi lõppes sellega, et jäätee lõhuti, kohalikud ei saanud ka enam seda kasutada ja mitte keegi ei saanud kasu, sest keegi ei korraldanud seda.” Kauri sõnul suureneb niisugune korraldamata turism, tekitades palju kahju.

Maailmas on ökoturism riiklik huvi
Laias ilmas mitmetel ökoturismi konverentsidel osalenud Kauri ütleb, et tegelikult lähtutakse igal pool samadest põhimõtetest, erinevus tuleb sisse initsiaatoritega. “Mujal maailmas tegelevad ökoturismi edendamisega teadusasutused, suured ülikoolid, meil tegelevad sellega pigem turismiettevõtjad. Meil on rohkem sedapidi, et turismiettevõtjad käivad ülikoolides loenguid lugemas, mitte vastupidi.”
Ökoturismi sildi all on ta kohanud ka elektri kasutamisest loobumist ja ainult taimetoidu söömist.

Keskkonnaalase kõrgharidusega Kauril on vastutustundliku ettevõtjana muidugi ses osas ka suured unistused:
Unistan sellest, et meie keskkond oleks puhas ja säiliks sellisena ka tulevastele põlvedele. Et turism oleks vastutustundlik, et inimesed teaksid oma tegude ja otsuste tagajärgi ja oskaksid enda ja tulevaste põlvede tulevikku selle järgi planeerida. Et ei tekiks sellist olukorda, kus me võtame metsa maha, selleks et turistidele metsatalu asemele ilusat eurohotelli ehitada, kuid avastame siis, et turistid meie juurde enam ei tule, sest nad tulid varem metsa eheduse pärast, aga seda nüüd enam ei ole.”

Liisa-Indra Pajuste
Foto: puhkaeestis.ee

Liitu Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi uudiskirjaga, et saada jooksvalt kasulikku infot töö- ja ettevõtluskeskkonnaga seotud teemadel.

Kontakt

MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum
Telliskivi 60a (A3 majaosa), 10412 Tallinn
foorum@csr.ee

Võta ühendust
Privacy Policy