ASTU LIIKMEKS

Liitu Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumiga!

1. Miks olla liige?

  • Indeksi läbimine on liikmetele igal aastal tasuta! Soovitame kõikidel liikmetel Indeksis osaleda, sest see on hea võimalus olla pidevas arengus. Vaata Indeksi platvormi SIIN.
  • Pakume võimalust jagada sarnast väärtusruumi teiste Eesti edumeelsete ettevõtetega! Avatud kogemuste vahetamise võimalused teiste võrgustiku liikmetega avanevad näiteks VEFi iga-aastastel sündmustel.
  • Liimeks olemise kaudu saate osaleda või avaldada toetust ka CSR teemalisele eestkostele, tõstmaks ka avaliku sektori teadlikkust sellest, kuidas vastutustundliku ettevõtluse teemaga järjepidevalt tegeleda. 
  • VEFi platvorm võimaldab kommunikeerida oma usaldusväärsust ka teistele turuosalistele. Avaldame  liikmetega seotud CSR teemalist infot uudiskirjades, kodulehel, Facebookis ja  liikmetele listis;
  • Fookusteemade raames avaldame artikleid majandusväljaannetes ja päevalehtedes ning viime läbi teavitustegevusi;
  • Loome esinemise ja osalemise võimalusi CSR teemalistel sündmustel. Korraldame aastas vähemalt ühe suurema konverentsi ja mitmeid muid sündmuseid.
    Soovi korral aitame leida teile sobivad nõuandjad CSR (Corporate Social Responsibility) erinevate alateemadega tegelemiseks.

Vaata VEFi strateegilisi fookusi siit.

VEF on Säästva arengu komisjoni liige ja rahvusvahelisse katusorganisatsiooni CSR Europe’i liige.  CSR Europe liikmelisuse kaudu toimub koostöö ja infovahetus ka teiste Euroopa riikidega.

Liikmemaks:

Liikmemaksu arvutatakse vastavalt aastakäibele või töötajate arvule. Aluseks võetakse soodsam kategooria, kuhu ettevõte kuulub (nt 15 MEUR käibe ja 10 töötajaga ettevõtte aastamaks on 480 EUR).

Käive aastas Töötajaid Liikmemaks aastas
0-0,99 MEUR 1 120 EUR
1-9,99 MEUR 2-49 480 EUR
10-49,99 MEUR 50-249 960 EUR
50-99,99 MEUR 250-999 1440 EUR
100+ MEUR 1000+ 1920 EUR

 

Tutvu VEF-i põhikirjaga SIIN

Foorumi liikmeks astumine

Täida allolevad väljad.
  • Vastake palun vabas vormis ja kirjeldage olulisemaid tegevusi. * *Ettevõtte liikmemaks arvestatakse töötajate arvu ja majandusaasta käivet arvestades ettevõtte kasuks.

Peale avalduse täitmist vaatab selle üle VEFi juhatus ja me võtame teiega ühendust.

Liitu Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi uudiskirjaga, et saada jooksvalt kasulikku infot töö- ja ettevõtluskeskkonnaga seotud teemadel.

Kontakt

MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum
Telliskivi 60a (A3 majaosa), 10412 Tallinn
foorum@csr.ee

Võta ühendust
Privacy Policy