Strateegilised fookused 2018-2019

Missioon

VEF tegutseb selle nimel, et vastutustundlik ettevõtlus oleks ettevõtete jaoks lihtne, mainekas ja kasulik.

Visioon aastaks 2025

Vastutustundlik ja kestlik ettevõtlus on loomulik (väärtustatud), mainekas ja kasulik

FOOKUSED

I EESTKOSTETEGEVUSED
Avaliku sektori ja ettevõtjate koostöö tugevdamine ja  ühise infovälja laiendamine 

Eestkostetegevuste eesmärk on leida efektiivseid ja eelkõige pikaajalisi koostöövõimalusi avaliku sektoriga.

Oluline eestkostetegevuse tööriist on Vastutustundliku Ettevõtluse Indeks. Indeksi teemad on kooskõlas rahvusvaheliste CSR ootustega ettevõtetele (GRI- Global Reporting Initiative, ISO 26000 ja Eesti Raamatupidamise seaduse nõuded sotsiaalsetele ja keskkonna-alastele raporteerimise nõuded). Indeksi tutvustamisega loob VEF silla erinevate turuosaliste vahel (sh avalik sektor, ettevõtjad ja kolmas sektor).

2018-2019. aastal teeme koostööd valitsussuhete agentuuriga Miltton Nordics, et tugevdada avaliku ja erasektori süsteemset koostööd vastutustundliku ettevõtluse mõõtmes.

II KOMPETENTSIKESKUSE ARENDAMINE

VEFi ekspertvõrgustiku ja teenuste edasiarendamine ning nähtavakstegemine laiemale avalikkusele on VEFi teine oluline strateegiline fookus. Valdkond on oluline eelkõige selleks, et ettevõtetel oleks püsiv ligipääs kvaliteetsetele teenustele oma vastutustundlikkusele orienteeritud  tegevuste arendamisel. VEF toob kokku erinevad eksperdid ja korraldab sündmuseid ja arutelusid liikmesvõrgustikule ning huvilistele olulistel teemadel.

III VEFI KUI ETTEVÕTETE VÕRGUSTIKU TUNTUSE TÕSTMINE ÜHISKONNAS

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum viib läbi Eesti kõige põhjalikumat ettevõtete hindamist vastutustundlikkuse alal ning koondab eesrindlikke ettevõtteid, kes teevad igapäevaselt samme Eesti ettevõtluskeskkonna tervemaks muutumise nimel. Meie roll on võrgustikku laiendada ja kasvatada organisatsiooni tuntust Eesti ettevõtluskeskkonnas.

Lisaks on 2017-2018. aastal toimumas fookusprojektid järgmistel teemadel:

1. Noorte kaasamine ettevõtetesse praktikakohtade loomise kaudu selliselt, et see looks lisaväärtust kõikidele osapooltele;

2. Eksportivatele ja välisturgudele sisenevatele ettevõtetele usaldusväärsuse tõendamise vajalikkuse selgitamine (Indeksi tutvustamine);

3. Ettevõtted ja nende koostöö kogukondadega ning huvigruppidega;

4. Vastutustundliku Ettevõtluse üldpõhimõtete tutvustamine (hanked, ringmajandus, säästva arengu eesmärgid, tööohutus, vaimne ja füüsiline tervis töökohal);

5. Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi 10. aastapäeva gala ja silmapaistvate ettevõtete tunnustamine.

Liitu Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi uudiskirjaga, et saada jooksvalt kasulikku infot töö- ja ettevõtluskeskkonnaga seotud teemadel.

Kontakt

MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum
Telliskivi 60a (A3 majaosa), 10412 Tallinn
foorum@csr.ee

Võta ühendust
Privacy Policy