Nordic Houses’i juht Argo Saul: “Vastutustundlik ettevõtlus aitab saada keskmisest kasumlikumaks!”

Nordic_Compact_Argo_2

15 aastat Põhjamaiseid puitmaju püstitanud Nordic Houses on tänaseks mitmekordselt auhinnatud ehitaja. Ettenägelikkus ja lai maailmavaade on pannud neid seejuures arendama puitmajade ehitussektorit, algatama sotsiaalseid programme, toetama heategevusi ja säästlikult tegutsema. 

Tegelete peamiselt Norra turule müüdavate puitmajadega. Kuivõrd on Põhjamaade standardid ehitamisel Eesti omadest erinevad?
Jah, Norra on olnud meie koduturg esimesest päevast alates ja kuigi tegemist ei ole Euroopa Liiduga sobivad meie lahendused sinna väga hästi. Kuna Eesti on samuti Põhjamaa, siis suures pildis on ka lahendused samad. Loomulikult on igal turul omad nõuded ja tavad, kuhu peame sobituma ja millega tuleb arvestada. Nõuded ja regulatsioonid samas muutuvad ajas ning meil tuleb pidevalt ajaga kaasas käia.

Sellel aastal pälvisite Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksis Kuld märgise. Olete te täheldanud, et vastutustundlikku ettevõtet hinnatakse turul kuidagi teisiti, on teil sellest kasu olnud? Mismoodi võib selline asi teie käivet positiivses suunas mõjutada?
Meie ettevõtte üks neljast põhiväärtusest on vastutustunne ning seda kõige otsesemas ja laiemas mõistes. Eelistame koostööpartnereid, kes jagavad meiega sarnaseid väärtusi ja rõõm on tõdeda, et oleme kogenud oma sihtturgudel CSR teemade olulisust. Loomulikult, jõudmaks lepingute ja eduka koostööni, on palju teisi komponente, mis viivad otsusteni. Nordic Houses on muuhulgas seadnud väljakutseks ületada sektori keskmist kasvu ja oleme veendunud, et vastutustundlik ettevõtlus aitab meie tulemustele positiivselt kaasa.

Šveitsis kasvab kuuldavasti ökomajade ja mürgiste kemikaalideta ehitatud majade populaarsus. Mis teile tundub, on see ehituses tulevikus tavaline?
Tegelikult kogu Euroopas kasvab keskkonnateadlikkus ja üha enam osatakse teha tervislikke ja keskkonnasäästilkke valikuid. Siit tulenevalt on puidust ehitamine jõuliselt tõusvas trendis.

Eesti kohalikul ehitusturul on kindlasti nüannse, mida peaks muutma ja millega teie ehk olete vastutustundliku ettevõttena osanud juba arvestada. Mida saaksid Eesti ehitusettevõtted vastutustundlikelt ettevõtetelt õppida?
Ehituses toimub paraku palju raiskamist ja kuna ehitussektori mõju keskkonnale on suur, siis siin saame me nii mõndagi ära teha tehes rohkem läbimõeldud ja keskkonnasõbralikumaid valikuid.

Tuleks rohkem ära kasutada tehnoloogilisi ja digiajastu võimalusi ning luua optimaalseid standardiseeritud lahendusi. Samuti puit, kui keskkonnasõbralik ja taastuv ehitusmaterjal võiks olla palju rohkem kasutuses ehituses ka avalikus sektoris. 

NordicHouses2

Vastutustundlik ettevõtlus eeldab ka oma valdkonna arendamisesse panustamist, mis lahendusi te siin leidnud olete, mida teinud?
Nordic Houses on olnud aastaid aktiivne Eesti Puitmajaliidu ja Puitmajaklastri liige. Oleme läbi katusorganisatsiooni panustanud ühistegevustesse, mis sisaldavad endas sektori turundustegevusi, tootearendust, haridust ja lobitööd. Koostöö toimub nii kõrg- kui kutsekoolidega, kuid samuti riiklike institutsioonidega. Isiklikult olen olnud ka Puitmajaliidu juhatuse liige ja võtnud sõna avalikkuses ning seminaridel, andnud leonguid õppeasutustes.

Mil määral olete ettevõttena kaasatud kogukonna ja ühiskonna arendamisesse? On teil sotsiaalseid projekte?
Meie jaoks on kogukonda panustamine väga oluline. Eelmisel aastal tõime peapartnerina Eestisse rahvusvahelise noorte haridusprogrammi Up With People. Grupis oli üle 100 noore 20 erinevast riigist, elati üle nädala kohalikes peredes, veedeti 4 päeva Tallinna ja Viimsi koolides, viidi läbi töötubasid ning finaaliks muusikaline show The Journey Nordea Kontserdimajas.

2016. aastal ehitasime Merekultuuriaasta puhul Lahemaale linnuvaatlustorni. Käesoleval Laste- ja Noortekultuuri aastal valmis meie poolt samuti heategevusprojektina Kuusalu Jussikese lasteaiale õuesõppepaviljon. Meie eesmärk on viia inimesi loodusesse või läbi loodusõppe keskkonnale lähemale. Juba on traditsiooniks saanud ka kevadine metsaistutamine koostöös RMK ja MTÜga Hea Tahte Koda. Lisaks oleme aastate jooksul lasteaedadele kinkinud sadu linnupesakaste mis on koostöös lastega üle Eesti leidnud sobiva koha erinevatele linnuliikidele.

NordicHouses1

Mismoodi olete ehitusettevõttena vähendanud tootmise käigus tekkivate jäätmete ja jääkide mõju keskkonnale?
Meie rõõmuks on võimalik suurem osa meie toodangust tekkivaid jääke järeltöödelda ja ära kasutada. Tootmisjääkide planeerimine algab juba projekteerimisfaasis, kui projekteerija võtab arvesse meie standardmaterjale või paremini kättesaadavaid ostutooteid. Tekkinud väheseid puidujäätmeid kasutame oma tootmisüksustes ära katelde kütmiseks, mille abil saame soojaks nii tootmis- kui administratiivhooned. Lisaks on meil ühe tootetüübi puhul kujunenud normiks, et soojustusvilla ei saada me üldse Eestist, vaid see ostetakse Norras kohapealt. Sellega ei teki meil villajääke ning hoiame kokku ka transpordimahtu. Muud jäätmed sorteeritakse.

Mida peate oluliseks koostööpartnerite valikul, kas eeldate neilt samuti jätkusuutlikku suhtumist?
Loomulikult eelistame partnereid, kes on meiega sarnase mõtteviisiga. Meie eesmärk on teha pikaajalist ja kõikidele osapooltele kasulikku koostööd.

Puidusektor on selles suhtes pärl, et puit ise on CO2 negatiivne materjal. See tähendab, et kasvades seob süsinikku ja töötab süsiniku pangana. 

Kuivõrd ja kuidas olete arvestanud klientide ettepanekute ja soovidega firma tasandil.
Nordic Houses’i põhiprotsess saab alguse kliendist – kõigepealt täpsustame kliendi soovid ja vajadused.

Samuti sätestab meie juhtimissüsteem, et viime läbi regulaarseid kliendiküsitlusi. Näiteks Saksa turule meie põhjamaised lahendused ei sobi ja sinna oleme välja töötamas just klientide soove silmas pidades sobivamaid lahendusi. Kui juba oleme otsustanud kuskil turul oma teenuste ja toodetega konkureerida siis on vaja tagada teatud paindlikkus.

Loe Nordic Houses’I kohta lähemalt www.houses.ee

Veel samal teemal: kuld, kuldmärgis, märgis, nordic houses
Liitu Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi uudiskirjaga, et saada jooksvalt kasulikku infot töö- ja ettevõtluskeskkonnaga seotud teemadel.

Kontakt

MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum
Telliskivi 60a (A3 majaosa), 10412 Tallinn
foorum@csr.ee

Võta ühendust
Privacy Policy