SEB liitus mitmekesisuse kokkuleppega

11. detsembril 2015 allkirjastastasid kaheksa uut liitujat Eesti mitmekesisuse kokkuleppe, mis ühendab nüüd juba 68 mitmekesisust ja võrdse kohtlemise põhimõtet austavat organisatsiooni ja äriettevõtet. Selle aasta liitujad on SEB Pank, AdCash, Eesti Puuetega Inimeste Koda, Kultuuriministeerium, MTÜ Helpific, Sotsiaalministeerium, Teater NO99 ja TransferWise.

Mitmekesisuse kokkuleppe näol on tegu väärtuspõhise dokumendiga, millega liitudes kinnitab ettevõte või avaliku sektori organisatsioon, et hindab mitmekesisuse ja võrdse kohtlemise põhimõtteid nii oma töötajate, klientide kui koostööpartnerite seas.

Kokkuleppega liitunud moodustavad võrgustiku, mille kaudu jagatakse parimaid praktikaid, kogemusi, korraldatakse koolitusi ja konverentse. „Võrgustikuna soovime omalt poolt panustada sellise Eesti kujunemisse, kus salliv, kaasav ja diskrimineerimisvaba töökeskkond on iseenesestmõistetav. Selle eelduseks on aga austus erinevuste suhtes: keskkond, kus erinevad ideed, kogemused, oskused ja inimesed on teretulnud,“ ütles kokkuleppe koordinaator Kelly Grossthal.

„Soovime olla parim tööandja ja parimate kliendisuhetega usaldusväärseim pank. SEB Pangas töötab üle 1000 inimese, kümnest eri rahvusest. Töötajate keskmine vanus on 40,5 aastat ja keskmine tööstaaž on üle 12 aasta. Alla 25-aastaste noorte osakaal kõikidest töötajatest on ca 6 protsenti ja üle 60-aastaste töötajate osakaal 4 protsenti. Teadvustame oma rolli ühiskonnas, sotsiaalset vastutust ning vastutust keskkonna ees. Väärtustame oma organisatsioonis teineteise austamist, mitmekesisust ja võrdse kohtlemise põhimõtteid. Mitmekesisust austav ja aktsepteeriv ettevõtte on innovaatilisem ja edukam,“ kommenteeris mitmekesisuse kokkuleppega liitumist jaepanganduse ja tehnoloogia valdkonna juht Eerika Vaikmäe-Koit.

Mitmekesisuse kokkulepe algatati 2012. aastal Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi ja esimesena liitunud 17 ettevõtte poolt, täna koordineerib kokkuleppega seotud tegevusi Eesti Inimõiguste Keskus. Keskus on avalikes huvides tegutsev sõltumatu sihtasutus, mille eesmärk on edendada inimõiguste kaitset Eestis ja mujal.

 

mitmekesisuse kokkulepe

Veel samal teemal: mitmekesisus, SEB, võrdne kohtlemine
Liitu Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi uudiskirjaga, et saada jooksvalt kasulikku infot töö- ja ettevõtluskeskkonnaga seotud teemadel.

Kontakt

MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum
Telliskivi 60a (A3 majaosa), 10412 Tallinn
foorum@csr.ee

Võta ühendust
Privacy Policy