SEB tõstab töötajate vanemlikku kompetentsi

 

 

SEB Heategevusfondi tegevjuht Triin Lumi räägib sellest, kuidas ja miks pakub SEB oma töötajatest lastevanematele vanemlikku koolitussarja.

_Q8Q8086

 

 

 

 

 

 

 

 

Triin Lumi

1. Mis ajendas SEB panka vanemliku koolitussarja väljatöötamist, läbiviimist? Miks on see teie organisatsioonile oluline?

Leiame, et tark ja rohulolev lapsevanem on kindlasti parem partner ja töötaja. Vanemliku koolitussarjaga soovime toetada peale tööalase kompetentsi ka oma töötajate eraelulist kompetentsi- kuidas olla edule orienteeritud maailmas parem kaaslane nii iseendale kui lähisuhetes (pere, lapsed, vanemad) ning ka kolleegidega kontaktis olles.

On lihtne end peale ametlikku tööpäeva lõppu arvuti taha unustada, aga kuidas selle kõige juures märgata, mis oma lastele ja perele oluline on? Kuidas tagada see, et nii enda kui nende vajadused ei jääks tagaplaanile? Sellest vanemliku kompetentsi koolitussarja loengutes räägimegi.

2. Milliseid tegevusi viisite läbi koolitussarja loomiseks ja läbiviimiseks? Kas ja kuivõrd kaasasite ka organisatsiooni töötajaid?

Vanemlikku kompetentsi tõstvaid loengusarju on SEB Heategevusfond korraldanud asendus- ja turvakodudes töötavatele perevanematele/kasvatajatele juba 9 aastat. Programmi loomisel võtsime seda kogemust arvesse, lisaks kogusime infot töötajatelt, mis teemad neile huvi pakuvad. Igaaastasel loengusarja kokkupanemisel peame alati ka nõu heade spetsialistide ja valdkonnas tegutsevate organisatsioonidega, lektorite ja perekeskustega ning terapeutide ja psühholoogidega, kes peredega igapäevaselt tööd teevad. NEmad oskavad välja tuua aktuaalseid muresid ja rõõme, millega nende poole pöördutakse.

3. Mis on olnud suurim väljakutse selle arenduse elluviimisel?

Suurim väljakutse on loengusarja vajalikkuse teadvustamine täiskasvanule – tekitada inimeses tõuge ja vajadus arenguks ning sooviks tulla Targa lapsevanema õhtukooli. Harjumuspäraselt mudeldame praeguses elus samu mustreid, millega me ise oma päritoluperes üles kasvasime ja millega me ise sageli samas rahul ei ole. Üks oluline teema, mida käsitleme, on kuidas oma last märgata, sest lapse tulevikuvalikud ja elukvaliteet on otseses sõltuvuses vanemate teadlikkusest. Teadlikkus saab tulla täiskasvanu enda oskuste järjepidevast täiendamisest. Meil oli ka dilemma, kuidas jõuda loengutega võimalikult suure töötajatest sihtgrupini, kes ei ela Tallinnas? Nende lapsevanemate jaoks lõime  võimalus loengutes osaleda telefoni teel või loenguid järelkuulata.

4. Millised on olulisemad tulemused?

Oluline on loengute läbiviimise järjepidevus, mis tagab head tulemused – 2010. aastast alates toimuvad igakuised 2-tunnise kestvusega lühiloengud; lisaks toimuvad kaks kuni kolm korda aastas 5-kohtumisega koolitusgrupid grupitöö meetodil, kus käsitletakse vanemlusega seotud teemasid süvitsi.

5. Milles väljendub selle arenduse kasu teie töötajatele?

Targa lapsevanema õhtukoolis osalemise läbi õpib meie töötaja iseennast paremini tundma. Endaga paremas kontaktis olev inimene on parem partner ja kaaslane nii lähisuhetes kui ka tööl. Meil on hea meel, et panustame läbi õnnelike laste ja vanemate õnnelikumasse ühiskonda.

6. Milles väljendub selle arenduse kasu teie organisatsioonile?

Kui inimene saab iseendast paremini aru ja tuleb iseendaga paremini toime, on tema töö ja pereelu suuremas tasakaalus, mille läbi on ta ka tööl produktiivsem ning rahulolevam.

7. Kuidas oli sellesse arendusse kaasatud SEB juhatus/juhtkond?

See teema kõnetab kõiki, sest targad lasevanemad soovime me olla kõik. Juhatus on toetanud igakülgselt SEB Heategevusfondi projekte ja ettevõtmisi, nii ka Targa lapsevanema õhtukooli. Selles on meie juhtkond üsna kindel, et vanemlikku kompetentsi ei saa kunagi olla liiga palju.

8.Kuivõrd taoline koolitussarja läbiviimine nõuab organisatsioonipoolseid ressursse ja kas on olemas häid nippe, kuidas sarja läbiviimist teha võimalikult väheste kuludega ent samaaegselt hoides kõrget kvaliteeti?

Kvaliteet on seotud eelkõige professionaalsete lektoritega. Tuntud spetsialistide kaasamiseks pole vaja suurt eelarvet.

9. Tagantjärele tarkus või soovitus?

Mulle on olulised minu suhted lähedaste ja lastega, mina annan neile kaasa mustrid ja toimetulekud tulevaseks eluks. Kui enda maailma avardamise ja oskuste suurendamisega saavad nemad omale luua õnnelikuma ja tervema maailma/perekonna/tuleviku/karjääri, siis kord kuus 1,5 tundi sellele pühendada on väga väike ressurss võrreldes selle mõju ja muutusega, mida selle abil ellu kutsuda on võimalik.

Targa lapsevanema loeng, lektor Tuuli Vellama

Liitu Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi uudiskirjaga, et saada jooksvalt kasulikku infot töö- ja ettevõtluskeskkonnaga seotud teemadel.

Kontakt

MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum
Telliskivi 60a (A3 majaosa), 10412 Tallinn
foorum@csr.ee

Võta ühendust
Privacy Policy