Soome läheneb säästvale arengule innovaatiliselt

Keskkonnaministeerium korraldas 4. novembril konverentsi „Uued säästva arengu eesmärgid – võti peitub tarkades valikutes“, kus Marja Innanen Soome Keskkonnaministeeriumist tutvustas innovaatilist säästva arengu suunalist tegevuskava, mis on oma olemuselt ühiskondlik kokkulepe strateegiate tootmise asemel tegutseda.

Soome säästva arengu strateegiat uuendati 2013. aastal, mil loodi ühiskondlik kokkulepe nimega „Soome, mida tahame aastaks 2050 – ühiskondlik kokkulepe säästvaks arenguks“. See algab kõiki ühiskonnaliikmeid hõlmavast ühisest väljakutsest Let´s try something new, shall we? ehk ’’Teeme teisiti!’’.  Ühine väljakutse võimaldab igaühel panustada Soome säästva arengu eesmärkidesse, luues end ümbritsevas elukeskkonnas muutusi mõne lihtsa sammu abil.

Soome ühiskondliku kokkuleppe logo:

soome

Soome ühiskondlik kokkulepe põhineb visioonil ja kaheksal ühisel eesmärgil:

 1. Võrdsed väljavaated heaolule – tugev tervis, haridus ja töökoht kõigile ühiskonnaliikmetele. Jätkusuutlik areng integreeritakse algharidusse ja elukestvasse õppesse.
 2. Osalusdemokraatia viljelemine – kõik kodanikud saavad täielikult osaleda ühiskonna arengus.
 3. Jätkusuutlik tööelu: kõrge tööhõive, paranenud tootlikus, kasumilikkus ja töökvaliteet. Rohemajanduse edendamine.
 4. Jätkusuutlikud kohalikud kogukonnad – meeldivad ja terved elukeskkonnad.
 5. Süsinikneutraalne elukeskkond – tegevuskava süsinikneutraalse elukeskkonna saavutamiseks aastaks 2050. Energiatõhususe täiustamine, taastuvenergia osakaalu suurendamine, intelligentne infrastruktuur.
 6. Targa ressursikasutusega ühiskond – Soome kui vastutustundliku ettevõtluse pioneer. Jätkusuutlikud ja konkurentsivõimelised lahendused nii kohalikul kui globaalsel tasandil. Soome pakub maailmas parimaid võimalusi keskkonna-alaseks innovatsiooniks ja jätkusuutlikuks majanduseks. Investeerime keskkonnasäästlikusse tehnoloogiasse, kvaliteetsesse teadustöösse, bioökonoomiasse ja taastuvenergiasse.
 7. Elustiil, mis arvestab looduse kandevõimet– elustiil põhineb selliste toodete ja teenuste tarbimisel, mis arvestavad looduse kandevõimega
 8. Otsused, mis arvestavad loodusega – progageerime selliseid otsuseid, mis arvestavad loodusressursside piiratusega

Lihtsate sammudega tulemusteni
Uue Ühiskondliku Kokkuleppe raames kutsutaksegi kõiki Soome ühiskonnaliikmeid üles nendest eesmärkidest lähtuvalt tegutsema ja oma tulemusi mõõtma. Sisuliselt töötab kokkulepe kolme lihtsa sammuna:

 1. Tuleb valida üks või mitu kaheksast välja toodud eesmärgist, seada endale realistlikud mõõdetavad eesmärgid ja kaardistada vahendid nende eesmärkide saavutamiseks.
 2. Sisestada oma võetud kohustus või eesmärk avalikku andmebaasi. Jaga oma lugu sidusrühmadega ja kutsu ka teisi selles liikumises osalema.
 3. Mõõta tulemusi. Protsessis on nõu ja jõuga abiks Soome Säästva Arengu Komisjon.

Tulemuseks on nähtav mõju ühiskonnale
Sellise innovaatilise lähenemise eesmärk on kaasata Soome säästva arengu eesmärkide saavutamisesse kogu ühiskond, kutsudes omavahelisele koostööle avaliku sektori, ettevõtted, kodanikuühiskonna ja tavakodanikud. Kõikidelt ühiskonnaliikmetelet oodatakse reaalset panust eesmärkide täitmiseks, ja mis peamine –  see on tehtud ka lihtsaks. 2015. a lõpu seisuga on tehtud enam kui 160 kokkulepet üle 100 erineva organisatsiooni poolt.

Loe soomlaste säästva arengu strateegia ja senise tagasiside kohta lähemalt siit.

Liitu Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi uudiskirjaga, et saada jooksvalt kasulikku infot töö- ja ettevõtluskeskkonnaga seotud teemadel.

Kontakt

MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum
Telliskivi 60a (A3 majaosa), 10412 Tallinn
foorum@csr.ee

Võta ühendust
Privacy Policy