Teenused

Soovides, et ettevõtetele oleks CSR teemadega tegelemine lihtne, mainekas ja kasulik, viime läbi ka koolitusi ja konsultatsioone ettevõtetele ning avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonidele.

VEFi ekspertide võrgustikus on professionaalsete oskustega ning kaasaegse teadmistepagasiga inimesed. Hoiame end kursis rahvusvaheliselt muutuva turuolukorraga, standardite ja nõuetega. Teeme koostööd ka avaliku sektoriga, et hoida Eesti kõige põhjalikuma CSR-alase hindamise – Indeksi – kvaliteeti kõrgena.
Tutvu lähemalt meie teenustega:

1. CSR strateegia + dilemmamäng (VIDEO)

shutterstock_125338145

Formaat: meeskonnakoolitus
Kestus 1 päev

Sobib ettevõtetele, kellel on olemas algteadmised teemaga tegelemisel. Mõeldud juhtidele ja teistele võtmetöötajatele. Sobib suurepäraselt ka traditsiooniliste suve-või talvepäevade konteksti.

Eesmärk: Luua ettevõttes selgem arusaam, millised vastutustundliku ettevõtlusega seotud sõlmküsimused on täna just teie jaoks aktuaalsed ning kuidas nendega võiks tegeleda.

Päeva esimeses pooles mängitakse läbi CSR strateegiamäng, mis ärgitab osalejaid mõtlema erinevate valikute peale, mida CSR endas kätkeb. Mäng on loodud koostöös erinevate ettevõtetega ning sisaldab päris elust võetud erinevaid CSR dilemmasid, millega organisatsioonid on kokku puutunud. Seejärel sõnastatakse seminari käigus ettevõtte enda kontekstis olulisemad teemad ning prioritiseeritakse need. Seminari viimases osas otsitakse üheskoos toimivaid lahendusi prioriteetsete teemadega tegelemiseks või arendatakse edasi tänaseid tegevusi.

Seminar on mänguline ja kaasav ning igati praktilise väärtusega!

MIS  KOOLITUSE TULEMUSEL TEIE ETTEVÕTTES MUUTUB?

Seminari käigus saavad töötajad teadlikumaks VE teemadest. Tekib arusaam, milliseid võimalusi CSR põhimõtete rakendamine võib ettevõttele luua.

NB! Pakume VE strateegiamängu ka rätsepalahendusena – teie ettevõtte jaoks spetsiaalselt kohandatud formaadis.

 

2. CSR teemade hetkeseisu  kaardistus
Toetab olulisel määral teie ettevõtte Indeksis osalemist!

Aitame kaardistada ettevõtte hetkeseisu lähtuvalt Indeksi teemadest. Vastutustundliku ettevõtluse indeksi teemad on põhialustel samad, mis GRI, ISO 26000 ja Eesti Raamatupidamise seaduses toodud sotsiaalsed ja keskkonnaalased raporteerimise nõuded ettevõtetele. Ettevõtte personaalne kaardistus sisaldab samade teemadega põhjalikumat eel-või järeltööd. Täpsustavate küsimuste kaudu kaardistame teie ettevõtte CSR tegevused ning  selgitame teemade olulisust või madalamat prioriteetsust.

MIS KASU KAARDISTUSEGA KAASNEB?

Saate teada, millised on rahvusvahelised ja siseriiklikud ootused vastutustundlikule ettevõttele – mis on sotsiaalne ja keskkonna-alane vastutus ja millised teemad on just teie ettevõttele kõige olulisemad. Võimalus valmistuda Indeksis osalemiseks, sest teemade ring on sama ülesehitusega.

Igal sügisel viime läbi Vastutustundliku ettevõtluse indeksi, millega hindame osalevate ettevõtete hetketaset jätkusuutliku ettevõtluse vaatest. Indeksi kohta leiab infot SIIT.

shutterstock_246430171


3. Võta appi mentor-konsultant

shutterstock_307471310

Olete CSR teemade arendamisega ajahädas ja vajad tuge?
Oleme kokku pannud uudse konsultatsiooniteenuse formaadi, et aidata ettevõtetel teha arengusamme CSR teemavaldkondades (valdkonnad on samad, mis Indeksi teemad).

Pakume teile selleks appi kogenud mentor-konsultandi, kes aitab luua selgust, leida uusi toimivaid lahendusi, tagada laiem kaasatus ja läbimõeldud vastutustundliku ettevõtluse põhimõtete elluviimine.
Meie konsultantidel on teadmised ja oskused, mis võimaldavad teile pakkuda aktuaalset, turu trendidele vastavat informatsiooni, pidades alati silmas ka praktilist kasu teie ettevõttele.

MIKS KONSULTANT/MENTOR ETTEVÕTTELE KASULIK VÕIKS OLLA?

Saate tegeleda konkreetse teema arendamisega põhjalikult ja süsteemselt välise konsultandi abil, kes aitab teid arendustegevuste protsessidega kokkuleppe piires.

Näide: kui olete tööstusettevõte ja vajate tuge looduskeskkonnaga seotud teemadel (sh näiteks energia, vee ja kütuse madalama tarbimise  ja materjalide optimaalse kasutamise osas), siis koostöös võrgustiku vastava valdkonna partneritega pakume teile välja konkreetsed lahendusvõimalused. Samuti jagame infot, kuidas tegevused ellu viia ja konkreetset tulemust ettevõttes ja sellest väljapoole kommunikeerida. 

4. Sidusrühmade kaardistamine

shutterstock_307205237

Pakume tuge kogukondade-suunalise strateegia loomisel. Aitame teie ettevõttel kaardistada sidusrühmad ning teeme seda kas koolituse või konsultatsiooni võtmes. Kuidas soovite.

Selgitame teile rahvusvaheliste standardite sisu ja vajalikkust. Vajadusel aitame teemade kommunikatsiooniga seotud küsimustes.

5. CSR aruandlus

shutterstock_113411365

Soovite hakata CSR teemadel aru andma ja te ei tea, kust alustada? Aitame teid jõuda sobivate lahendusteni, nõustades erinevate aruandluse võimaluste osas. Aruandlusega tegelemisel soovivad kõik ettevõtted saada maksimumkasu võimalikult vähese bürokraatiaga. See on võimalik, kui alguses kohe aruandluse eesmärgid ja vajadused läbi mõelda.
VEF pakub konsultatsiooni ja soovi korral ka aruande koostamise teenust.

Soovid rohkem teada?Liitu Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi uudiskirjaga, et saada jooksvalt kasulikku infot töö- ja ettevõtluskeskkonnaga seotud teemadel.

Kontakt

MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum
Telliskivi 60a (A3 majaosa), 10412 Tallinn
foorum@csr.ee

Võta ühendust
Privacy Policy