Tegijal EI juhtu!

Tööohutus on oluline teema, mis väärib tähelepanu ja avalikku diskussiooni. Tööinspektsioon on tööohutuse ja juhendamise vajalikkuse rõhutamiseks kutsunud ellu algatuse „Panusta ohutusse, kohe!“, millest võtab osa ka Eesti Energia kontsern, et oma praktikaid jagada.

Eesti Energias lähtume põhimõttest, et ka üks tööõnnetus on liiga palju. Arvestades kontserni tegevuse ulatust ja mahtu ning keerukate töökeskkondade paljusust on tööohutus meie jaoks kindel prioriteet, kuid täna ei ole meil õnnestunud veel seda eesmärki saavutada. Õnnetuste uurimisel selgus, et peamine põhjus on olnud ohutusnõuete rikkumine, mis enamasti tuleneb kiirustamisest ja valede töövõtete kasutamisest.

RainePajo-Vastutustundliku-Ettevõtluse-Foorum

Tänavu läbiviidud kontsernisisese pühendumuse uuringu põhjal on meie ettevõtte väärtuse „ohutus eelkõige“ omaks võtnud valdav enamus töötajatest.  Kuni see ei ole aga kõikidele töötajatele kinnistunud, ei saa me olla kindlad nende oskustes riske ennetada ja ohutult töötada.

Tööõnnetused on otseselt seotud ettevõtte ohutuskultuuriga ehk kuidas me käitume ja suhtume tööohutusse. See algab juba esimesest tööpäevast koos juhendamisega ja eelkõige juhtidest kuni spetsialistide ja töötajateni välja.

Eesti Energias on nii juhendamine kui väljaõpe korraldatud meie tegevuse ulatusest ja mahust lähtuvalt ning põhineb õigusaktidel ja kontsernisisestel dokumentidel. Juhendamisel on kandev roll ja vastutus nii üksuse töökeskkonnaspetsialistil, juhil kui ka töötajal endal, et iseseisvat tööd alustav töötaja tunneks ohutuid töövõtteid ja oskaks neid praktikas rakendada. Töötaja peab olema kindel, et tal on olemas vajalikud oskused ja teadmised, et oma tööülesandeid tulemuslikult ja ohutult täita. Kindlasti ei tohi enne iseseivale tööle asumist tähelepanuta jätta tööriiete, isikukaitsevahendite, vaktsineerimiste ja muu olulise vajalikkust, kui töö iseloom ja laad seda nõuavad.

Juhendamisel on äärmiselt oluline ka töötaja ja tööandja suhtumine, sest juhendamist ei tehta ilusa statistika jaoks, et panna vastavasse tabelisse „tehtud“. Seega eeldab juhendamine tööohutusalaselt juhendajalt ka väga häid suhtlemisoskusi,  et juhendatavad töötajad saadud informatsiooni ka päriselt omaks võtaksid.

Lisaks juhendamistele ja väljaõppele korraldame Eesti Energias iga-aastaselt Tööohutuse Foorumit, kus osaleb umbes 150 juhti, neli korda aastas koguneb Tööohutusnõukoda, igakuiselt korraldame tööohutuspäevi ja viime regulaarselt läbi ohutusringkäike ning ohutusalaste teadmiste kontrolle. Need tegevused on aidanud meil tööohutuskultuuri parandada ja juurutada ning tõsta töötajate üldist teadlikkust. Samuti tegeleme aktiivselt ennetustööga, et meie töötajad märkaksid ohtlikke olukordi ja annaksid nendest teada.

Vastupidiselt levinud ütlusele „tegijal juhtub“ iseloomustab tõelist tegijat asjaolu, et temaga ei juhtu – ta teab ja oskab teha tööd tõhusalt ja ohutul viisil ega vastanda tööohutust efektiivsusele.

Raine Pajo

Eesti Energia juhatuse liige ja kontserni Tööohutusnõukoja juht

Eesti Energia-Vastutustundliku-Ettevõtluse-Foorum
Liitu Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi uudiskirjaga, et saada jooksvalt kasulikku infot töö- ja ettevõtluskeskkonnaga seotud teemadel.

Kontakt

MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum
Telliskivi 60a (A3 majaosa), 10412 Tallinn
foorum@csr.ee

Võta ühendust
Privacy Policy