Telia säästab keskkonnasäästlike lahendustega sadu tuhandeid eurosid aastas

Mõne aasta eest võttis Telia eesmärgi rajada täpselt enda vajadustele vastav büroohoone, kus on olulisel kohal mugavus, efektiivsus ja keskkonnasõbralikkus. Täna aitab see samm ettevõttel märksa säästlikumalt tegutseda ning aastas sadu tuhandeid eurosid kokku hoida.

Üks kõige suuremaid ja olulisemaid kokkuhoiu momente tekkis ettevõttes juba uude hoonesse kolimisega – ühte majja koondusid kokku inimesed, kes varem töötasid 3-4 erinevas kontorihoones, mis asusid Tallinna eri paigus. Varasemalt tähendas see, et igal aastal tuli ainuüksi koosolekute ja teiste töiste asjatoimetuste tõttu töötajatel maha sõita tuhandeid kilomeetreid, millele kulus suur hulk kütuseliitreid. Lisaks veel loomulikult sõitmisele kulunud aeg ja raha (näiteks taksoteenuse puhul).

TonuTunnel.com_FORM-Telia_TT81412

Kuid transpordi ja muu logistika pealt saadav kokkuhoid on tegelikult vaid üks osa sellest, mida uus ja moodne büroohoone võimaldab. Alljärgnevalt on välja toodud mõned Telia praktikad, kuidas asju efektiivselt ja keskkonda säästvalt teha.

 1. Telia uus kontorihoone on energiasäästlik, saades sõltuvalt aastaajast ca 50% oma jahutus- ja soojusenergiast maa seest.
 2. Valdav osa hoone valgustitest töötavad LED tehnoloogial. Kogu hoone nõupidamisruumide ning 1. ja 2. korruse üldalade ja konverentsikeskuse valgustuse juhtimine toimub DALI-süsteemi abil, mis annab võimaluse vastavalt vajadusele sobivaid valgusrežiime valida. Lisaks on võimalus hõlpsasti, ilma täiendavate elektritöödeta, valgustuse gruppe ümber seadistada.
 3. Hoone kõik 14 korrust on varustatud elektriliste ruloodega. Näiteks suvel võimaldab see kaitsta maja varahommikustel tundidel ebavajaliku päikesesoojuse eest ja vähendada seega hoone jahutamise vajadust.
 4. Terves hoones on kasutusel Paxxo prügisorteerimise süsteemid. Sellel on mitu kasutegurit. Esmalt aitab see kaasa kilekottide minimaalsele kasutamisele. Paxxo süsteemi esindaja kinnitusel hoiab Telia tänu sellele aastas kokku enam kui 4,5 tonni ulatuses CO2.  Teisalt seisneb Paxxo süsteemi kasutegur selles, et aitab kaasa inimeste harjumusele prügi sorteerida. Lisaks aitab sorteerimissüsteem oluliselt vähendada koristajate töötunde, sest 700 lauaaluse prügikorvi asemel tuleb tühjendada vaid ca 50 prügikotti.
 5. Terves ettevõttes on kasutusele üleliigset printimist vältiv turvaline printimislahendus, mis võimaldab prinditava materjali kätte saada siis ja sealt, kus seda parasjagu vajatakse. Majasiseselt on juurutatud ka erinevaid elektroonilisi tööprotsesse, et viia töötajate printimise ja paberikasutuse vajadus minimaalsele tasemele. Tänu sellele lähenemisele hoidis Telia näiteks 2016. aastal kokku hinnanguliselt ligi 2 miljonit lehte paberit.
 6. Valdav osa tööruumide seinapindadest on värvitud nn whiteboardi värviga ehk valgeks tahvliks, mis võimaldab heade mõtete kujutamist ja jäädvustamist ning vältida pabertahvlite kasutamist. Kõige intensiivsemateks ajurünnakuteks kasutatakse elektroonilisi tahvleid, mis võimaldavad tahvlile kantud materjali salvestada, et järgmine päev samast kohast edasi töötada või edastada näiteks e-postile ning seda soovi korral täiendada ja uuesti avada.
 7. Telia büroohoones on 9-meetrine igapäevaselt hooldusvaba taimesein ja rohkelt elustaimi. Ka majja tulevad jõulukuused on kenasti potis, et hea õnne korral leida kevadeks sobiv ja pikka elu võimaldav kasvukoht.
 8. Kontorihoones kasutatav kontseptsioon võimaldab tarvitada ca 40% vähem pinda kui tavaline suur kontor. Sellest tulenevalt köetakse, valgustatakse ja jahutatakse samuti 40% vähem pinda. 99% töökohti on õnnestunud paigutada mitte kaugemale kui 3 meetrit aknast, et võimaldada maksimaalselt töötamist päevavalguses.
 9. Kohv on omatöötajale tasuline. See tundub paljudele esmapilgul võõras, kuid aitab suurepäraselt välistada raiskamise. Kohvi hind on küll ca 10 korda väiksem kui kohvikutes, kuid paneb siiski kaaluma, kas võtta või mitte.  Nn tasuta kohvi ajastul oli üsna tavapärane pilt, et poolikuna joodud kohvitasse leidus kõikjal. Täna see enam nii pole. Kohvi tarbimise vähendamine on inimesele ka tervislik.
 10. Lõunalauas toimub iseteenindus ning igaüks tõstab endale seda, mida soovib ja nii palju, kui soovib. Tänu sellele ei toimu ka toidu raiskamist,  mis n-ö sundportsudega on sageli paratamatu.
 11. Telia kontorihoonetes spordiklubisid ei ole, see eest on Telia Spordiklubi vahendusel kokkulepitud soodsad sportimistingimused üle Eesti kümnetes spordiklubides, mis annab suurema valikuvabaduse tegeleda lemmikalaga just seal, kus selleks sobiv aeg ja koht. Kuid majas on kõik tingimused, et tulla tööle ratta või rulaga, käia dušši all ja lipata töökorrusele spordirajaks kujundatud trepikojast – 14 korrust põlvetõstejooksu annab päevale värske alguse ja hoiab kokku nii mõnegi liftiootamisele kuluva närviraku.

 

TonuTunnel.com_FORM-Telia_TT81433

Telia uuring: Eesti laste probleemiks internetis on  info usaldusväärsus, seadmetes veedetud aeg ja vanemate vähene huvi.

 

Novembri lõpus avaldas Telia Laste Nõuandva Paneeli uuringu tulemused,  mis vaatles Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Taanis ja Norras laste heaolu internetis seoses sõpruse, info usaldusväärsuse, koolitööde tegemise, vaimse tervise ja peresuhetega.

Uuringust selgub, et Eesti lapsed tunnevad täiskasvanute toetust oluliselt vähem kui teiste riikide lapsed. Kui Eesti lastest nõustub sellega kolmandik (32%), siis Rootsi lastest arvab samamoodi üle poole (58%). Samas näitas Telia Laste Nõuandva Paneeli uuring eelmisel aastal, et just ema ja isa on esimesed inimesed, kelle poole pöördutakse mõne internetikeskkonna probleemi korral.

Võrreldes teiste riikidega arvavad Eesti lapsed sagedamini, et veedavad nutiseadmetes liiga palju aega (uuringu keskmine 38% vs Eesti laste keskmine 50%).

Eesti lapsed andsid kõige enam nõu teemade osas, mis puudutasid informatsiooni usaldusväärsust. Kuidas mitte klikkida kahtlastele linkidele ning kindlaks teha, kellega sa päriselt suhtled, olid enam käsitletud teemad.

Laste Nõuandev Paneel (CAP) on Telia Company algatus koostöös lastekaitseorganisatsioonide ja koolidega seitsmes Skandinaavia ja Balti riigis. Laste Nõuandva Paneeli eesmärk on mõista, kuidas lapsed näevad digitaalset maailma. 2018. aasta sügisel viidi läbi uuring ligi 800 12-aastase lapse seas, kes jagasid nõuandeid internetis käitumise kohta Plotagoni äpis tehtud animafilmide kaudu. Telia partneriks Eestis oli uuringu läbiviimisel Lastekaitse Liit. Eestis osales uuringus 130 last, kes tegid 35 animafilmi.

Vaata Laste Nõuandva Paneeli 2018. a uuringut

Telia töötajad tegid online kaarte rahvusvahelistele humanitaarabi töötajatele

ÜRO vabatahtlikkuse päeval 5. detsembril osalesid Telia Eesti töötajad ülemaailmsel Telia Mapathonil, mille käigus kaardistati neid maailma piirkondi, mille kohta täpsed kaardid puuduvad.

 1. detsembril aitasid Telia töötajad Mapathoni käigus kaardistada alasid, mis on rohkem haavatavad ning mille kohta vajavad humanitaarabi töötajad täpsemaid ja detailsemaid kaarte, planeerimaks vajadusel abi jagamist ja päästeoperatsioone.

Kaarte koostati satelliitpiltide alusel veebilehel www.missingmaps.org/partners/telia.

Mapathonist võtsid osa Telia Company grupi töötajad 14-st riigis ja 30-st linnas.Telia Eesti töötajad osalesid Mapathonil ettevõtte vabatahtliku algatuse Younite raames, mis võimaldab kõigil Telia inimestel  panustada digiühiskonna edendamisse. Ettevõte annab omalt poolt igale töötajale selleks 8 tundi tasustatud tööaega kalendriaastas.

IMG_5712
Liitu Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi uudiskirjaga, et saada jooksvalt kasulikku infot töö- ja ettevõtluskeskkonnaga seotud teemadel.

Kontakt

MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum
Telliskivi 60a (A3 majaosa), 10412 Tallinn
foorum@csr.ee

Võta ühendust
Privacy Policy