Uuring: Baltimaade VKE-d hindavad jätkusuutlikku ettevõtlust

Eesti, Läti ja Leedu väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE-d) peavad jätkusuutlikku ettevõtlust oluliseks ning pööravad eelkõige tähelepanu vastutustundlikule toodete ja teenuste müügile ning läbipaistvale aruandlusele, selgus SEB poolt korraldatud uuringust „Baltimaade ettevõtlusbaromeeter 2016“ (Baltic Business Outlook).

„Suurfirmade kõrval on jätkusuutlik äritegevus üha enam oluliseks muutunud ka VKE-des. Uuring näitab, et VKE-d tajuvad vastutustundliku ettevõtluse eeliseid ja võimalusi. Üha rohkem mängib selline lähenemine rolli suhetes klientide ja partneritega. Majandustegevuses nähakse  vastutustundlikkust ja jätkusuutlikku majandmaist konkurentsieelisena,“ ütles SEB jaepanganduse ja tehnoloogia valdkonna juht Eerika Vaikmäe-Koit.

Küsitluses osalenud ettevõtted peavad kõige tähtsamaks ettevõtte tegevust, mis hõlmab vastutustundlikku müüki ja nõustamist, läbipaistvat finantsaruandlust, tugevat brändi ja mainet ning madalamaid riske tarneahelas. Skaalal ühest viieni hindavad seda kõige kõrgemalt Leedu VKE-d (4,5 punkti), kellele järgnevad Eesti ja Läti ettevõtted (4,3 punkti).

Peaaegu sama oluline on vastanute jaoks panustamine töötajatesse ja ühiskonda. See kajastub töötajate suuremas kaasamises ja lojaalsuses, väiksemas tööjõu voolavuses, suuremas tootluses, kogukonda panustamises ja teistes tegevustes. Ka seda põhimõtet peavad kõige olulisemaks leedulased (4,1 punkti), kellele järgnevad eestlased (3,9 punkti) ning lätlased (3,8 punkti).

Võrreldes eelnimetatutega väärtustavad Balti VKE-d veidi vähem vastutustundlikku suhtumist loodusressurssidesse, mis avaldub ressursside tõhusas kasutamises ja keskkonnasäästlikus tootmises, vähem oluliseks — kogu regioonis jääb hinnang siin 3,5 punkti juurde.

SEB Grupp viis 2015. aasta sügisel Baltimaades läbi uuringu, millega taheti kaardistada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) ootusi majandusaastaks 2016. Balti majandusülevaate (Baltic Business Outlook) uus väljaanne teeb projektist kokkuvõtteid ja tutvustab 5119 uuringus osalenud Balti VKE vaateid.

Uuringuga saab tutvuda: BBO 2016

Allikas: SEB

Lisainfo:
Evelin Allas
kommunikatsioonijuht
turunduse ja kommunikatsiooni divisjon
SEB
telefon +372 665 5649
mobiil  +372 511 1718
aadress Tornimäe 2, 15010 Tallinn
e-post evelin.allas@seb.ee
www.seb.ee

Veel samal teemal: SEB, uuring, VKE-d
Liitu Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi uudiskirjaga, et saada jooksvalt kasulikku infot töö- ja ettevõtluskeskkonnaga seotud teemadel.

Kontakt

MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum
Telliskivi 60a (A3 majaosa), 10412 Tallinn
foorum@csr.ee

Võta ühendust
Privacy Policy