Töö- ja pereelu tasakaalu uuring 2014

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tellimisel viisid uuringufirmad EMOR ja InCase 2014. aasta aprillis ja mais Eesti ärisektoris läbi töö-, pere- ja eraelu tasakaalu teemalise uuringu. Uuringus küsitleti Eesti  juhte, personalijuhte ja töötajaid, et välja selgitada järgnev:

  • Mis on täna töö- pere- ja eraelu tasakaalu valdkonna peamised väljakutsed?
  • Millised töö- ja pereelu ühildamise algatused on Eesti ettevõtetes enam levinud?
  • Kuidas erinevad töötajate ootused, tööandjate nägemus ning tegelik praktika töö-ja pereelu tasakaalu kontekstis?

Uuringus osales 173 Eesti ettevõtte juhti, sealhulgas 72 tippjuhti ja 101 personalijuhti ning 558 ettevõtte/organisatsiooni töötajat. Lisaks viidi läbi süvaintervjuud 25 ettevõtte esindajatega, kelle hulgas oli 10 tippjuhti ja 15 personalijuhti.

Uuringu raport
Uuringu aruanne

Uuringust selgus järgnev:

  • Juhid ja personalijuhid teadvustavad järjest enam muutuvaid pererolle ning toetavad isade lapsehoolduspuhkusele jäämist.
  • Nii juhid kui ka töötajad väärtustavad pikaajalisi töösuhteid ning leiavad, et suuremat tähelepanu tuleb töökohal pöörata tööohutusele ning tööergonoomikale.
  • Sarnaselt juhtidega kinnitavad ka enam kui pooled töötajatest, et nende ettevõtetes koheldakse töötajaid võrdselt, puhkusekorraldus on paindlik, lapsepuhkuselt naasnud töötajatele võimaldatakse paindlikkust ning ettevõttes on võimalik töötada ka osalise töökoormusega.
  • Juhtide hinnangul panustavad nad vastutustundlikusse personalipoliitikasse enam kui töötajad seda märkavad.
  • Juhid ootavad riigilt eelkõige muudatusi maksuseadustes, et võimaldada töötajatele enam soodustusi, pereüritusi jms.
  • Töötajad ootavad tööandjalt paindlikku töökorraldust nagu paindlikum tööaeg, väiksem töökoormus jms.
  • Uuema põlvkonna juhid on vastuvõtlikud uuemale ja paindlikumale juhtimisstiilile kui vanema põlvkonna juhid. Ettevõtetes, mida juhivad noorema põlvkonna juhid, on töö- ja pereelu ühildamine pigem tavapärane.

 

Uuringu läbiviimist rahastati Norra toetustest 2009-2014 soolise võrdõiguslikkuse ning töö- ja pereelu tasakaalu programmi raames.

SoM-logoNorway-Grants---JPG

Omniva: Töötajate lapsed on meile teretulnud

Pirjo Falten Omnivast räägib, kuidas käis ettevõtte lastetoa loomine ja mida see organisatsioonikultuurile juurde annab. Mis ajendas Omnivat ehitama lastetuba […]

Loe lähemalt
Liitu Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi uudiskirjaga, et saada jooksvalt kasulikku infot töö- ja ettevõtluskeskkonnaga seotud teemadel.

Kontakt

MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum
Telliskivi 60a (A3 majaosa), 10412 Tallinn
foorum@csr.ee

Võta ühendust
Privacy Policy