VEF tegi valitsuse ja riigikogu liikmetele ettepanekud vastutustundlikkuse teema arendamiseks

12. detsembril 2018 esitas Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum oma ettepanekud valitsuse ja riigikogu liikmetele seoses vastutustundliku ettevõtluse temaatika arendamisega Eestis.

Kokkuvõte ja pressiinfo (lisatud materjalid linkidena)

Globaalsed megatrendid – kliimamuutused, loodusressursside nappus, rahvastiku kasv, rändeküsimused, tarbimise kasv, infotehnoloogia areng, uued ärimudelid mõjutavad kõiki, sealhulgas Eestit. On oluline, et ka Eestis mõtteviis muutuks ning teadvustataks nende mõjutajate olulisust nii riigi, ettevõtjate kui ka üksikisiku tasandil. Tänapäeva maailmas on vastutustundlikkus muutumas organisatsioonidele ning kokkuvõttes ka ühiskonnale tervikuna üha tähtsamaks küsimuseks.

Lisame kirjaga kaasa ettekande, mille alusel arutlesime kohtumisel riigikogu ja valitsuse liikmetega 12. detsembril 2018. Lisaks soovime üle korrata meie ettepanekud valimisprogrammidesse:

  1. TEADVUSTAMINE ja VÄÄRTUSTAMINE: sõnastada parteiprogrammidesse vastutustundliku ettevõtluse väärtustamine ning arendamine
  2. EESKUJUKS OLEMINE: muuta riigiettevõtete CR-aruandlus soovituslikuks/kohustuslikuks; positiivne mõjutamine läbi riigihangete
  3. TEADLIKKUSE TÕSTMINE ja VÕIMALUSTE LOOMINE: riigipoolsed teadlikkuskampaaniad koostöös ettevõtlusvaldkonna organisatsioonidega; koostöö haridusasutustega.

Kohtumisel osalesid VEFi nimel:

Kristiina Esop, VEFi tegevjuht
Annika Arras, Miltton, tegevjuht ja partner
Marko Siller, Sustinere, partner
Heigo Kaldra, Manpower, Baltimaade juht
Külli Lilleorg, Fontes, juhtivpartner

Loe lisatud matrjale ettekande ning ettepanekute sisu kohta:

VEF riigikogus 2018

Ettepanekud programmidesse

Loe järelkaja meedias:

 

Tammist võttis ettevõtete vastutustundlikkuse teemast tuld:  http://arileht.delfi.ee/news/uudised/tammist-vottis-ettevotete-vastutustundlikkuse-teemast-tuld?id=84760937&fbclid=IwAR0ByQy-30vPldxzklnSJ5mFNhL8bOwidJYjmhdCwXIl1NCywqWVw5EiaIw

 

 

Liitu Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi uudiskirjaga, et saada jooksvalt kasulikku infot töö- ja ettevõtluskeskkonnaga seotud teemadel.

Kontakt

MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum
Telliskivi 60a (A3 majaosa), 10412 Tallinn
foorum@csr.ee

Võta ühendust
Privacy Policy