Who Cares? Keda huvitab väärtuse loomine ja kus on kasu?

Tallinn 26.10.2017

KONVERENTSI PROGRAMM

Sel korral vestleme oma ala ekspertide ja visionääridega peamiselt sellest, millised ootused on erinevatel huvigruppidel ettevõtete suunal, kuidas ühised väärtused kasumiks pöörata ning mil määral on võimalik vastutustundlikult hankida.

Koht: SEB peakontor Tornimäel, http://www.seb.ee/innovatsioonikeskus

Aeg: 26.oktoober 2017 kell 14:00-18:00

Milttoni uuringu tutvustus: “Corporate advocacy: Expectations and opportunities in the New Nordics”

Miltton uuris eestlastelt, soomlastelt ja rootslastelt, kuidas nad tajuvad ettevõtete rolli sotsiaalsete teemade adresseerimisel ja oluliste ühiskondlike väljakutsetega tegelemisel. Kolme riigi võrdlusuuring viidi läbi SynoInt poolt maikuus 2017. Uuringus osales üle tuhande 18-80 aastase vastaja igast riigist.

Annika-Arram_mv

Annika ArrasMiltton Nordics, partner, tegevjuht

Annika juhindub oma töös, kas valitsussuhete või kommunikatsiooni korraldamisel põhimõttest, et esmalt tuleb mõista ühiskondlikke ootusi ja alles seejärel algab töö planeerimine  ja seda olenemata valdkonnast, kus ettevõte või organisatsioon tegutseb. Just seetõttu on Miltton võtnud vastutustundlikku ettevõtluse fookusesse. Varasemalt töötas Annika üle kümne aasta Reformierakonna kampaaniajuhina; poliitilises kommunikatsioonis on ta konsulteerinud erinevaid organisatsioone tosinas Euroopa riigis.

Miltton_400x133px

Lauramaria-bw

Lauramaria Havu,  Miltton, juhtiv konsultant, Corporate Advocacy (Helsingi)

Lauramaria konsulteerib Milttonis peamiselt kliente vastutustundlikkuse küsimustes. Ta on veendunud, et sotsiaalset mõõdet sisaldav integreeritud kommunikatsioon loob lisaväärtust nii ettevõtetele, huvigruppidele ja ühiskonnale laiemalt. Varasemalt on ta töötanud ÜRO migratsiooni agentuuris IOM.

ARUTELU: Kelle asi on ühiskonnale väärtust luua ja kuidas üleilmsed trendid enda kasuks tööle panna?

Kirke-Saar_mv

Kirke Saar, Telia Eesti tehnoloogiadirektor

Telia on oma ärilised fookused viinud vastavusse ÜRO säästva arengu eesmärkidega. Kirke Saare juhitav Telia tehnoloogiaüksus panustab ÜRO säästlva arengu eesmärkidesse läbi Eesti ühiskonna digitaliseerimise ja tehnoloogia arengu. Lisaks seisab Kirke selle eest, et innustada ja julgustada naisi teostama ennast tehnoloogiavaldkonnas ja juhtidena.

Eili-Lepik_mv

Eili Lepik, Riigikantselei Strateegiabüroo nõunik

Eili on säästva arengu teemade koordineerimisega tegelenud üle 10 aasta. See tähendab tööd nii ministeeriumite kui ka huvigruppidega. Ta oli peamiseks koordinaatoriks Eesti aruande kokkupanemisel ÜRO säästva arengu eesmärkide täitmise kohta ning ta on esitlenud Eesti säästva arengu raamistikku rahvusvahelistel konverentsidel. Eili on ka Euroopa säästva arengu nädala riiklikuks kontaktpunktiks Eestis.

ARUTELU: Kuidas tänase seaduse valguses olla tark ja vastutustundlik hankija? Keda huvitab?

Nime ei tea_mv

Agris Peedu, PERH, juhatuse esimees

Aghris Peedu on Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse esimees. Peedu on töötanud Rahandusministeeriumis halduspoliitika asekantslerina ja riigihangete ja riigiabi osakonnajuhatajana,  Muuhulgas oli Peedul oluline roll riigihangete seaduse raamistiku väljatöötamises

Naine_mv

Kristina Mänd, MTÜ Mondo vstutustundliku tarbimise eestvedaja

Iga hankija ja hankele pakkuja saab anda oma panuse, rakendades õiglase kaubanduse põhimõtteid toitlustuse ja toitlustusteenuse tellimisel ja pakkumisel, kohviautomaatide soetamisel ja pakkumisl ja teenindamisel, toitlustuskohtade valikul jmt. Õiglane kaubandus on üks viis keskkonnaalaste ja sotsiaalsete kriteeriumite arvestamiseks. Mis on õiglane kaubandus? Kuidas õiglase kaubanduse tooteid hankida? Kuidas pakkujal neid leida? Kuidas seada nõudeid, teha tehnilist kirjeldust, seada hindamiskriteeriumid ja kontrollida ning kuidas pakkujal nendele vastata?

030_mv

Mari-Liis Sööt, Justiitsministeeriumi analüüsitalituse juhataja

Mari-Liis on riigi poolne hankija, lähteülesannete seadja ning hankepartnerite valija.  Mari-Liis seisab hea selle eest, et hanked oleksid ausad ja riik eelistaks partnereid, kes aususe põhimõtteid rakendavad.

ARUTELU: Praktika pakkumise väärtusest, konteksti muutumisest  ja ootustest ettevõtetele

Tobias Porserud

talenteye_rost_cmyk

Tobias Porserud, Talent Eye, tegevjuht (Stockholm)

Kui Tobias omandas kõrgharidust biotehnoloogias tajus ta valitsevat tühjust akadeemilise- ja ärimaailma vahel. Seepeale otsustas ta proteiinide asemel asuda tööle hoopis inimestega, ning asutas Talent Eye – ettevõtte, mis lõi silla hariduse ja äri vahele. Täna jõuavad Talent Eye abiga sajad talendikad noored ettevõtetesse praktikale ja koolitustele ning  börsiettevõtted saavad nõu leidmaks oma meeskondadesse uusi talente. Tobias on Rootsis tuntud kui millennial’ide põlvkonna ning soolise võrdõiguslikkuse eestkõneleja.

Marge_mv

Marge Täks (Ph.D.), Tartu Ülikooli Ettevõtluse– ja Innovatsioonikeskuse peaspetsialist ning ettevõtluse lektor

Marge on Haridus- ja teaduministeeriumi initsieeritud ning kõrgkoolide koostöövõrgustiku poolt elluviidava üleeestilise Edu ja Tegu ettevõtlusõppe programmi sisujuht. Margel on pikaajaline töökogemus erinevates Eesti ettevõtetes, ning ta on olnud nii rakenduskõrgkooli, eraülikooli kui ettevõtte poolne praktikate juhendaja. Samuti on ta viinud läbi praktikajuhendajate koolitusi PRÕMi programmi raames.

Foto - Jake Farra

Kadri-Liis Kusmin, Proekspert AS tarkvaraarendaja, Tallinna Ülikooli doktorant

Tarkvaraarenduse kõrval tegeleb Kadri-Liis doktoriõpingutega, mille keskmes on uue ajastu töökoht ja kompetentsused. Tööstus 4.0 ja digitaliseerimine võimaldavad täiesti uute töökohtade ja -ülesannete teket ning seetõttu muutuvad ka töötajate ja tööandjate ootused üksteisele. Sealjuures ei tohi unustada tehnoloogia rolli – selle esmane eesmärk peaks olema inimese elu lihtsustamine ja parendamine, nii kodus kui töökohal.”

Registreeri end konverentsile!

26.10. 2017 konverentsil osalemise kinnitus

  • Sellele aadressile saadame konverentsiga seotud info!

CSR_vert

Pakri_Teadus_ja_Tööstuspark-1

5QAQmhmI_400x400

Telia_logo.svg

Regionaalhaigla_logo

tu_logod_17122015_ring_sinine

justiitsministeerium

logo

download (1)

Proekspert

EU-Talent_Logo-Horizontal_FullColor-BlackFont

xbtn-blog-png-pagespeed-ic-x1v6bdrbyc

Liitu Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi uudiskirjaga, et saada jooksvalt kasulikku infot töö- ja ettevõtluskeskkonnaga seotud teemadel.
Kontakt

MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum
Telliskivi 60a (A3 majaosa), 10412 Tallinn
foorum@csr.ee

Võta ühendust
Privacy Policy