VEF projektid

2020

Hanke läbiviimine koostöös Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Riigikantseleiga

Kaasamissuutlikkuse arendamine Eesti teaduse- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021+ koostamisel. Ettepanekute kogumine seoses avaliku sektori panusega vastutustundliku ettevõtluse edendamisse

 

el-sots

 

Hanke raames toimus ettepanekute kogumine seoses avaliku sektori panusega vastutustundliku ettevõtluse edendamisse. Püstitati kaks keskset küsimust

  1. Ülidselt: Mida peaks avalik sektor üldiselt tegema, et ettevõtted saaksid toimida vastutustundlikumalt?
  2. Konkreetse valdkonna või ettevõtte vaatest: Mida konkreetselt minu ettevõttel oleks vaja, et avalik sektor teeks?

Ettepanekud koguti 60lt ettevõtte esindajalt ning neid tutvustati erinevate ministeeriumite esindajatele.

Hanke maksumus oli 10 400 eurot + km.

2014-2018

Ärikorruptsiooni ja riskide juhtimine

2014. aastal alustas Justiitsministeerium projekti Reducing corruption: Focusing on Private Sector Corruption (PrivaCor) elluviimist, projekti kaasati kokku 13 partnerorganisatsiooni Eestist, Lätist, Taanist ja Hispaaniast. Projektis osales ka Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum.
Vaata materjale: https://www.csr.ee/vastutustundlik-ettevotlus/tookeskkond/korruptsioon/

EU Talent

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum osaleb ühena 13st rahvuslikust partnerorganisatsioonist CSR Europe juhitud projektis EUTalent. Selle Erasmus+ poolt rahastatud projeti eesmärk on kaasata ning innustada väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid pakkuma rohkem sisukaid praktikakohti.Vaata materjale: https://www.csr.ee/vastutustundlik-ettevotlus/tookeskkond/praktika-voimalused-ettevotetes/

Töö- ja pereelu tasakaalu teemaline arenguprogramm 2014-2015

Aastatel 2014-2015 viis Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum ellu Eesti ettevõtetele suunatud töö-, pere- ja eraelu tasakaalu edendamise programmi, mille eesmärk oli tõsta juhtide teadlikkust ja võimekust algatada muutusi organisatsioonikultuuris ja olla parem tööandja. Programmis osaleb 41 ettevõtet, esindades 20 000 töötajat. Info ja materjalid toimunud arenguprogammi kohta leiad siit.

2013

European CSR Awards Eesti konkurss

Läbi aegade kõige esimene üle-Euroopaline vastutustundliku ettevõtluse teemaline konkurss, millega kokku 30 Euroopa riigis tunnustati ettevõtete koostööd ärisektori väliste organisatsioonidega mõne ühiskondliku kitsaskoha lahendamisel. Eestis meie poolt läbiviidud konkursil said tunnustuse Eesti Energia “ENTRUM” ning Microsoft Eesti esitatud “Nutilabor”.

Töö- ja pereelu ühitamise projekt 2013-205

2013. aasta esimeses pooles viisime läbi pilootprojekti, mille kaugem eesmärk on töötaja- ja peresõbralikkuse printsiipide juurutamine Eesti organisatsioonikultuuri tänu valdkonnas üha arenevatele ettevõtetele ja teiste sektorite tööandjatele. Kaardistasime pilootprojekti raames ettevõtete hetkeolukorda, nõustasime ja testisime selleks mõeldud töövahendit.

2012

Riiklik “Eesti vastutustundliku ettevõtluse tegevuskava 2012-2014”

Suunasime majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumit riiklikku tegevuskava koostama, osalesime partnerina ministeeriumi juhitud kava väljatöötamise töögrupis. 20.09.2012 kinnitas Vabariigi Valitsus riikliku vastutustundliku ettevõtluse tegevuskava 2012-2014. Lae alla Eesti-vastutustundliku-ettevotluse-tegevuskava-2012-2014-1.

Heade näidete kogumik “Vastutustundlik ettevõtluse Eestis”

Panime kokku ja andsime välja kogumiku, kus on ühtekokku 46 põnevat ja inspireerivat näidet väga erinevate ettevõtete vastutustundlikust tegevusest Eestis. Trükiversiooni tiraaž oli 2000 tk, veebiversiooni saad alla laadida – Vastutustundlik-ettevotlus-Eestis—naidete-kogumik-2012.

ISO26000 ja GRI eesti keelde tõlkimine

Tõlkisime eesti keelde ISO26000 ettevõtete ühiskondliku vastutuse alase standardi ning rahvusvaheliselt kõige enam kasutatava jätkusuutliku ettevõtluse alase aruandluse raamistiku GRI_G3_1_Jatkusuutlikkuse-aruandluse-juhend(GRI).

Koolitajate ja nõustajate arenguprogramm

9 inimest osales arenguprogrammis, mille raames nad tutvusid erinevate jätkusuutliku ettevõtluse alateemadega, külastasid ettevõtteid, suhtlesid juhtidega ning viisid ettevõtetele läbi ka koolitusi. Programmis osalejad on valmis pakkuma Eesti ettevõtetele tuge jätkusuutliku ettevõtluse teemal – alates hetkeolukorra analüüsist kuni nõustamise ja töötajate koolitamiseni välja.

Developing National CSR Platform in Estonia

2010-2012. aastal viisime läbi mahuka projekti koos majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Estonian Business Schooli, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega. Projekti rahastas Euroopa Komisjon. Läbi väga erinevate tegevuste oli projekti eesmärk edendada jätkusuutlikku ja vastutustundlikku ettevõtlust Eestis.

2011

Ettevõtlusnädala peakonverents

Üle-Eestilise Ettevõtlusnädala 2011 peakonverents kandis pealkirja “Miks on vastutustundliku ettevõtted edukad?”. Konverentsil osalesid Eesti ettevõtete juhid ja valdkonnajuhid, et rääkida üheskoos sellest, miks ja kuidas on vastutustundlikud ettevõtted edukad ning vastupidi. Esinejate seas olid nii Euroopa Parlamendi saadik Richard Howitt kui ka IKEA jätkusuutlikkuse juht Jeanette Ulfshög.

 2010

Euroopa ettevõtete vabatahtlikkuse auhinna konkurss

Suurbritannia Business in the Community juhtimisel üle Euroopa kokku 22 riigis samaaegselt läbi viidud konkurss otsis ja tunnustas ettevõtteid, kelle poolt loodud ja läbi viidud töötajate vabatahtlikkuse programm(id) aitavad leevendada kitsaskohti tööturul (nt noorte töötus, karjäärivalikud, ümberõpe, maapiirkondade tööhõive vms). Meie poolt Eestis läbi viidud konkursi võitis Eesti Energia, kes võistles seejärel ka üle-Euroopalise auhinna nimel.

2007

Jätkusuutliku ettevõtluse indeks

Alates 2007. aastast oleme igal sügisel viinud läbi jätkusuutliku ettevõtluse indeksi (endise nimega: vastutustundliku ettevõtluse indeks). Indeks aitab ettevõtetel analüüsida, kuidas tegutseda sotsiaal- ja looduskeskkonna suhtes vastutustundlikult ning kujundada seeläbi jätkusuutlikku ärimudelit ja olla majanduslikult edukam.

CSR Baltic

PW Partners, koos Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi ning Alfa-Omegaga ühinesid Balti Initsiatiiv Grupiga ning kaasasid Euroopa Komisjoni eksperte, et uurida ja tõsta Eesti väike- ja keskmise suurusega ettevõtete teadlikkust vastutustundliku ettevõtluse põhimõtetest. Algatust toetas Euroopa Liit.

CSR Vaderegio

Koostöös NoviaSalcedo Fondi, Agenda Scotlandi, Green Networki ja ESADEga viisime läbi üle-Euroopalise uuringu vastutustundliku ettevõtluse rakendamisest kohaliku omavalitsuse tasandil ning töötasime välja kohalikele omavalitsustele suunatud juhendmaterjali.

Equal Whole

Osalesime partnerina Geomedia Konsultatsiooni- ja Koolituskeskuse projektis Equal Whole – Work and Home in Our Life in Europe – mille teemaks oli töö-ja pereelu ühitamine läbi lastevanemate koolituse.

2005-2006

Promoting the Social Responisbility in Small and Medium Size Enterprises

Koostöös Geomedia Konsultatsiooni- ja Koolituskeskusega viisime läbi teadlikkuse tõstmise projekti väike- ja keskmise suurusega ettevõtetes, rahastas Leonardo da Vinci II – EL-i ametikoolitusprogrammist.

Sidusgrupifoorum

2005. aastal Avatud Eesti Fondi poolt algatatud Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi projekti ning selle raames läbi viidud sidusgrupifoorumi eemärgiks oli tutvustada vastutustundlikku ettevõtlust erinevatele osapooltele – ettevõtjatele, avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonide esindajatele – ning viia läbi nendevaheline diskussioon, mis oleks aluseks ettevõtte ühiskondliku vastutuse käsitluse raamistiku loomisele Eestis.

Projekti peamisteks üritusteks olid avakonverents ning suveseminar, mida täiendasid ettevõtete, avaliku sektori ning haridusvaldkonna ümarlauad. Lisaks toimusid mitmed väiksemad loengud ja teemakohased ettekanded koostöös partneritega Eestist ja välismaalt. Sisuliselt sai sellest Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi algus.

 

Liitu Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi uudiskirjaga, et saada jooksvalt kasulikku infot töö- ja ettevõtluskeskkonnaga seotud teemadel.
Kontakt

MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum
Telliskivi 60a (A3 majaosa), 10412 Tallinn
foorum@csr.ee

Võta ühendust
Privacy Policy
samba pomo turkeyporn.pro fotos de sexo de travesti contos sexo turkishpornmovies.pro pegou no flagra sexo videos de sexo na escada turkishxxxvideos.pro sexo travest xvideoxvide turkishpornography.pro porno baixinhas buceta praia nudismo turkishsexmovies.pro surubada cairam no whatsapp turkishporntube.pro bumbum de negra oleo sexo turkishhdporn.pro maecia imperator como conquistar minha cunhada freeturkishporn.pro gostosa de bundao tubif turkishsexclips.pro www sexo selvagem alô safada mobileturkishporn.mobi soanal tapa na bundinha turkishsex.mobi porno gay gratis novinha dando pro amigo turkishxxx.pro pai e filho porno fernadinha fernades porno turkishxxx.mobi site porno para mulher sexo lesbico com empregada turkishpornvideos.pro comendo a gostosa no elevador