Praktika võimalused ettevõtetes

EU-Talent_Logo-Horizontal_FullColor-BlackFont

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum osaleb ühena 13st rahvuslikust partnerorganisatsioonist CSR Euroopa juhitud projektis EUTalent. Selle Erasmus+ poolt rahastatud projeti eesmärk on kaasata ning innustada väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid pakkuma rohkem sisukaid praktikakohti.

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted kannavad tänases majanduskeskkonnas olulist rolli, eriti väikeriikides. Neil ettevõtetel on suur potentsiaal majandusruumi ja töövõimaluste arendamisel ning praktikakohtade loomisel. Probleem seisneb selles, et tihtipeale puudub väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel piisav informatsioon, võimalused ja kogemused mõlemale poolele kasulike praktikakohtade loomiseks.

Just selleks on ellu kutsutud projekt EUTalent, mis loob toetava struktuuri Euroopa ja riiklike õppevõrgustike kaudu.

Projekti põhilised eesmärgid on:
+ Teadlikkuse tõstmine praktikakohtade kasulikkusest.
+ Sisukate praktikakohtade loomine.
+ Praktikakohtade kvaliteedi tõstmine.
+ Praktikakohtadega seonduvate takistuste kaardistamine ja lahendamine.

EUTalent pakub ettevõtele mitmeid eeliseid, mis muuhulgas hõlmavad ka positiivse kuvandi toetamist tööandjana, uute talentide leidmist ja kaasamist ning noorte harimist tööturule vastavalt.

LÄHENEVAD SÜNDMUSED:

10.03.2017 Liikmete koosolek, EU Talent progress, Tööandjate Keskliidu uuringu tutvustus
26.10.2017 Huvigruppide arutelu praktikakohtade teemal
28.03. 2018 VEFi Üldkoosolek koos EU Talent teemade avamisega, uuringu tutvustus

Lisamaterjalid teemast huvitatuile

TESTI OMA ETTEVÕTET:   https://www.eutalent.org/csr-europe-survey/

KOMMUNIKATSIOONIMATERJALID:
EUTalent_Infographic02-Estonia
20 quality assets for companies (EE)

Praktikakohtade loomise võimalustest Eestis– kokkuvõte

Vajad praktikakohtade läbiviimisel inspiratsiooni?

Vaata ka teisi webinare siin:

1. Tööturul saavad järjest olulisemaks multitalendid – EU Talent, CV Online 

https://www.youtube.com/watch?v=FJsWgsgUxFU

2. Aasta parimate praktikantide kogemused – EU Talent, Tööandjate Keskliit, praktikandid

https://www.youtube.com/watch?v=L3o0xa51IFQ&t=1s

3. Kaks praktikaprojekti ettevõtjatele – Tööandjate Keskliit, EU Talent projektide tutvustamine

https://www.youtube.com/watch?v=NC1Yg9YPoxA

 

Martin Kõdar, AS Baltcap, finants- ja kindlustussektor

“Praktikant on meiega üldiselt kuu või kaks. Alati leiame sellise koostöö, mis on mõlema jaoks kasulik. Teda juhendatakse, kuidas ja mida tegema peab, räägitakse mis infot kust saab ning mida tema töö tulemusega tehakse, kuidas see firmat toetab. Praktikandid on tänuväärsed töötajad, kes saavad aidata ära teha lihtsamaid asju, mille jaoks firma sees pole piisavalt ressurssi. Laseme praktikandil tavaliselt tööstusharu analüüsi teha. Ta kogub avalikest allikatest andmeid ning paneb nendest siis ülevaate kokku.

Sisukas praktika annab panuse noore inimese arengusse. Reaalse kogemuse kaudu valdkonnas on tal võimalik näha, kuidas ettevõte toimib. Praktikantide kaudu saab oma ettevõtte profiili laiemalt tutvustada, sest rahule jäänud inimesed räägivad ka edaspidi ettevõttest hästi.”

 

Rebecca Liis Armus, Karsgemi OÜ, backoffice teenused

“Meie juures teeb praktikant seda tööd, mille jaoks ta praktikat läbib. Kui tal on vaja teha raamatupidamise või juhiabi praktikat, siis sellise töö talle leiamegi. Abitöid praktikandid meie juures ei tee. Kooli poolt on neil kaasas soovitused, mille alusel tema tööd hindame. Samuti peame vestlusi – enne praktikat arutame, mida praktikant soovib oma tööga saavutada ning pärast praktikat räägime tema töö tulemuste mõjust ettevõttele.

Praktikandid tulevad koolist värskete ideedega ja annavad värskeid ideid mõnede asjade lihtsamaks tegemiseks. Suure töökoormusega jäävad väikeses kollektiivis vahel mõned ebavajalikuna tunduvad asjad tahaplaanile. Nii oleme saanud mitmeid selliseid töid edasi lükata, näiteks sisekorraeeskirjad, arengukavad. Kui meile saabus aga juhtimispraktikat tegev praktikant, kellele need dokumendid olid vajalikud, saime võimaluse koos temaga need valmis teha.”

 

Argo Saul, Nordic Houses KT OÜ, ehitus

“Meie juures käivad praktikandid peamiselt projekteerimisüksuses inseneri ja projekteerija kohtadel, joonestavad projekte ja kasutavad vastavat tarkvara. Tootmise poole peale oleme võtnud tähtajalise lepinguga noori suvetöölisi abitööjõuks. Pigem olemegi võtnud poole kohaga tööle koolis käivaid noori.

Praktikad on meil kuni kolm kuud. Oleme teinud koolidega praktikalepinguid, seal on ka praktika sisu kirjas ning praktika lõpus vormistame omaltpoolt hinnangu. Kui praktikakoht on lihtsalt õppekava läbimiseks, on ettevõtte poolt koormav leida juhendaja ja praktikaga tegeleda. Ühekordseid praktikakohti me ei taha luua. Pigem oleme huvitatud, et luua pikas perspektiivis koostöö meie sektori ja õppeasutustega järeltuleva põlvkonna kasvatamiseks. See looks võimaluse näidata valdkonda atraktiivsena, tagab tulevikuks tööjõu ning noortel on huvi meie valdkonda tööle tulla.

Ettevõttena on meil soov anda noortele võimalus tööturule sisenemiseks. Sisukam koostöö tagab jätkusuutlikkuse ning sektori kasvades on meil inimesi ka Eestist juurde võtta. Meil on käinud praktikal ka välismaalasi, positiivne on nende teistsugune nägemus, kuid negatiivne enamasti kultuuri- ja keelebärjäär. Igal juhul tuleb praktika noore jaoks huvitavaks ja kasulikuks teha.”

 

Katriin Jüriska, Uuskasutuskeskus MTÜ, taaskasutus

“Viimane praktikant asus meie juurde tegema projektijuhtimise praktikat. Koos turundusjuhiga planeerisid nad kevadkampaania. Praktikandi korraldada oli turunduse projektiplaan, tegevuste läbimõtlemine, eelarvestamine ning ka läbiviimine.

Ettevõtjana näen kasu anda koolis käivatele noortele praktilist töökogemust, sest akadeemiline haridus ja tööturu nõudmised lähevad lahku, mistõttu on meil kraadiga inimesi, kes pole ametikohal pädevad.

Noored praktikandid on hingega asja juures, nad tulevad värske pilgu ja silmaga. Kui olla valmis kuulama, mida nad kogevad, saab siit vastu väga ausa pildi. Seda kutsutakse tagurpidi mentorluseks, kus noored mentordavad hoopis kogemustega juhti ning seda peetakse vähemalt sama mõjusaks kui tavapärast mentorlust.

EUTalenti taolised projektid on olulised, sest inimeste juhtimine on üha olulisem teema. Praktika tegijad on tulevased töötajad, kui nad saavad hea kogemuse, siis on neil palju lihtsam tööandjaid leida. Sisukas, mõlemale poolele kasulik praktika muudab ka tööandja tööturul tuntumaks ja atraktiivsemaks. Praktika annab ettevõtjale peeglisse vaatamise võimaluse – kas ma olen hea selles, mida pakun või saan midagi juurde õppida.”

 

Valdur Jaht, AS Avaron Asset Management, finants- ja kindlustussektor

“Meie praktikantidel on invetseerimise poolel tehniline ja lihtne töö. Kuna maja siseselt teeme analüüsi kohtadest kuhu investeerima, siis praktikant on see, kes kogub andmeid Exceli tabelisse. Samuti on praktikant aidanud meid kogudes andmebaasi müügikontakte.

Meie ettevõttes vastutab üks inimene, et praktikandil on tegevust. Anname talle lihtsamaid ülesandeid ja selle põhjal toimub ka hindamine. Üldiselt veedab praktikant meiega 1-2 kuud. Oleme võtnud praktikante hea meelega, kui nad tahavad tulla, see on hea võimalus näha, kas noorte seas on kirg meie valdkonna vastu. Kuna tegeleme ettevõttes spetsiifilise sektoriga, saab meie juures tegutsemisest koguda vajalikke teadmisi.

Praktikantide puhul polegi töine väärtus peamine, pigem nende värbamine üldisena. Sest hiljem on vajadusel võimalik minna kellegi juurde otse pakkumisega tagasi.”

 

Maria Arpo, OÜ ADM Interactive, info- ja sideteenused

“Oleme praktikantidest saanud endale väga häid töötajaid. Meil on tihti vaja selliseid töötajaid, keda on valmiskujul turul raske leida. Näiteks vajame erinevaid programmeerimiskeeli valdavaid programmeerijaid, Eestis leidub selliseid vähe. Praktikant on aga värske ja noor ning teda saab vastavalt ettevõtte vajadustele välja õpetada. Noorte seas on tihti selliseid, kes kiirelt õpivad ja on ise asjast ka huvitatud. Paljud praktikandid on meile hiljem tööle jäänud. Aastas on meil 3-5 praktikanti ning alguses teevad nad kõik lihtsamaid töid.”

 

Saale Kivikangur, OÜ Koidulapark Hotell

“Meie hotellis on nii, et kui keegi tuleb praktikale, siis käib ta läbi toateeninduse, hommikusöögi poole ja vastuvõtu ning seejärel teeb praktika vastavalt vajadusele. Praktika kestab üldiselt kuu aega. Otsene üksuse juht juhendab ja hiljem ka hindab praktikanti. Võtame praktikale, et saada lisatööjõudu ning koolitada sektorile töötajad. Et oleme rohelise võtme hotell, siis vahel saame avaldada oma arvamust, kui õpilased meid külastavad või kui käime ise õppeasutustes külas. Viimane praktikant oli tõeliselt lahtiste kätega ja osav igas vajalikus valdkonnas, suutes kiirelt ja efektiivselt lahendada mitu töös esile kerkinud probleemi.”

 

Eero Talvistu, Arro Keraamika OÜ, kunst ja keraamika

“Kui meil on olnud suurem tellimus, on juhtunud, et praktikant on saanud osaleda suurema tellimuse loomisel. On ka neid praktikante, kes tulevad teevad oma asja ja neid lihtsalt juhendame, samal ajal saab praktikant aimu, mida kujutab endast keraamika ateljee. Kui meil on rutiinseid töid, siis saab praktikandile delegeerida keraamika valmistamise etappe, mis teisalt annab talle ka kogemust. Võimeka praktikandi puhul saame suuremate tellimuste puhul etappe jagada. Praktika meie juures on kestnud kuni kaks nädalat. Võib olla, et praktikant tuleb värske ideega ja loob kasu. Ideena võiks kontakt olla isegi sügavam, et kaasa rääkida ka valdkonna arengus ja õppekavades.”

 

Urmo Heinam, Adven Eesti AS, energialahendused

“Otse koolist tulevatel tudengitel on meie valdkonnast tihti võõras nägemus, praktikakohtade pakkumisega soovime anda oma panuse, et tekiks valdkonnast selgem arusaam. Energiaettevõtete mure on see, et töötajate keskmine vanus on kõrge, seepärast on praktikakohtade pakkumine meile järelkasvu küsimus. Need, kes ise aktiivselt praktikakohta otsivad ega pole kooli poolt suunatud, nende vastu on meil ka suurem huvi.

Enamus meie projektijuhtidest on alustanud praktikandina. Alustasime koostööd ka Kopli Ametikooliga, et õppes kaasa rääkida. TTÜ tudengitele teeme objektide külastusi ja varasemalt oleme oma erialast ka loenguid lugenud. Ettevõtte seisukohast on oluline leida õppeasutuse näol partner, kellega koos valdkonda arendada. Hea praktikakoha pakkujana oleme potentsiaalse tööandajana usaldatud ja tuntud ning see on meile oluline.
Me ei ole huvitatud sellisest koostööst, kus tudeng käib paar tundi majas tööd jälgimas. Meie huvi on, et ta on töölõiku kaasatud, teab üldist pilti ning oskab ka sisulist tööd. See on vastastikune panustamine. Tavaliselt on meil aastas 7-8 kuni neljakuulist praktikat.

EUTalenti taolised projekti on olulised, et luua turule mudel, mille järgi ennast praktika pakkujana hinnata.”

 

Heli Härm, AS Vestman Energia, põllumajandus, metsamajandus

“Kaks meie juures olnud praktikantidest on olnud tõelised pärlid. Üldiselt on meil ettevõttes olnud juhiabi praktikandid, on olnud ka puhkuse asendajaid. Kuid on juhtunud, et praktikant teeb selliseid asju, mida ise ei oskagi, näiteks kodulehele vajaliku info seadistamine. Praktikantidel on kooli poolt alati lehed kaasas ja meie omalt poolt täidame neid. Igal praktikandil on konkreetse töö puhul ka juhendaja, kes vaatab, et tal tegevust jätkuks.

Sotsiaalne pool on kindlasti see, et noored peavad ju kuskil õppima. Praktika juhendajal tuleb praktikandi töö niimoodi korraldada, et praktikandil on põnev ja firmale ka kasulik.”

 

Helina Loor, SpeakSmart OÜ, koolitus, konsultatsioon

“Ettevõtte seisukohast toob praktikant endaga kaasa uued mõtted ja värbamisel on võimalus uusi talente leida. Kolmas missioon on kindlasti see, et ettevõtte poolt on soov tegevust edasi arendada. Noorel võib tekkida asjadest hoopis uus ja huvitav nägemus, mis on ettevõttele kasulik. Praktikant võib oma küsimustega panna mõtlema, miks me teeme asju nii nagu teeme ja see paneb ettevõttes toimuvat ümber hindama. Praktika võimaldab ka kindlasti lojaalse tööjõu kasvatamist.

Meie ettevõttes on kõige huvitavam osa töö kliendiga. Koolitaja tööd on põnev jälgida, kuid see on alati ettevõttespetsiifiline ning seetõttu ei lasta konfidentsiaalsuspõhjustel kõrvalisi isikuid sinna vaatama. Meie viimane praktikant käis meie juures paariks nädalaks tutvumas, kuidas koolitusettevõte töötab ja täiendas näiteks meie kliendi tagasisidelehte, mis oli tema erialast lähtuv huvi. Lisaks täitis ta jooksvaid ülesandeid, mis toetasid teiste töötajate tegevust

EUTalenti projekt on kindlasti tänuväärne, sest praktikante vaadatakse tihti kui tasuta lihtsat tööjõudu ning neid võetakse liiga kergekäeliselt. On oluline leida praktikandile sisukas tegevus.”

 

 

behappy_partners-logos-emblem_erasmus-1

Liitu Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi uudiskirjaga, et saada jooksvalt kasulikku infot töö- ja ettevõtluskeskkonnaga seotud teemadel.
Kontakt

MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum
Telliskivi 60a (A3 majaosa), 10412 Tallinn
foorum@csr.ee

Võta ühendust
Privacy Policy