Arenguprogrammi materjalid

21.03.2016
Mentorite ümarlaud (slaidid)

22.01.2016
Jätkusuutliku ettevõtluse konverents 2016

Konverentsil andis ettevõtlusminister Liisa Oviir pidulikult üle Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi märgised; Allar Jõks, Liisa-Ly Pakosta ja Riina Varts debateerisid paindliku tööhõive teemadel; tunnustati töö- ja pereelu ühildamise arenguprogrammis osalenud ettevõtteid ning tehti kokkuvõtteid 2015. aastast, jagades parimaid praktikaid vastutustundliku ettevõtluse ja töökeskkonna teemadel nii Eesti kui muu maailma näidetel.

Konverentsi fotod

Päevakava:
10.30     Kogunemine ja tervituskohv (slaidid)
11.00     Tervitussõnad:  ettevõtlusminister Liisa Oviir ja VEF tegevjuht Kristiina Esop
11.20     ’’Töö- ja pereelu ühildamine Eesti ettevõtetes’’, Heidi Solba, VEF valdkonnajuht (slaidid)
11.50      Paneeldiskussioon ’’Paindlikkus töökohal ja isakuud– kas lahendus majanduslikele ja demograafilistele probleemidele?’’ Osalejad: Allar Jõks, Liisa-Ly Pakosta, Riina Varts
12.30      Kohvipaus
12.50      ”KPMG tähelepanekud jätkusuutlikkuse juhtimisest Eesti ettevõtetes”, Marko Siller, KPMG Baltics jätkusuutlikkuse nõustamisteenuste juht
13.00      Ettevõtlusminister Liisa Oviir annab pidulikult üle Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi märgised
14.10       Töö- ja pereelu ühildamise arenguprogrammis osalejate tunnustamine (tunnistuse saajad)
14.20      Lõunapaus
15.00      ’’Töö- ja pereelu ühildamisest vastutustundlikus ettevõttes’’, Marjan Novak
Lek (Sandoz Corporation) (slaidid)
15.40      Eesti organisatsioonide parimad praktikad töö- ja pereelu ühildamises:
Tallinna Vesi ettekanne (Hels Mikkal), Sisekaitseakadeemia ettekanne (Elina Orumaa), SG Glass Estonia ettekanne (Heivi Saarmets), DPD Eesti ettekanne (Annika Oruaas)
16.30      Konverentsi kokkuvõte ja lõpetamine

 

7.12.2015
Seminar ”Töö- ja pereelu ühildamise võimekuse diskussioon: juht paneb asjad juhtuma, kas ainult?”

Koostöös Eesti avaliku ja erasektori tippjuhtidega arutleme töö- ja pereelu ühildamise dilemmadest ettevõtte juhtimises. Osalevad juhid: Sven Suurraid (Express Post), Margit Härma (Mamo), Marika Priske (Sotsiaalministeerium), Olle Tischler (Oracle Eesti), Eliis Väert (Helmes), Timo Raimla (Elektroskandia Baltics), Rain Vääna (Ragn Sells)

 

Päevakava:
11.30 – 12.00     Tervituskohv, avamine (slaidid)
12.00 – 13.00     Juhtimisvideo õpituba
13.00 – 14.00     Ümarlaua diskussioon juhtidega
14.00 – 14.20     Paus
14.20 – 16.00     Ümarlaudade arutelude jagamine, juhtide paneeldiskussioon ja kokkuvõte

Seminari fotod

 

4.12.2015
Arenguprogrammi VI päev “Sotsiaalselt vastutustundlik organisatsioon”

Töö, pere ja isikliku elu tasakaal puudutab kõiki inimesi – nii lastega peresid, noori, eakaid, erivajadustega inimesi kui ka muukeelseid ja Eestis elavaid inimesi. Millised on nende taustalt erinevate inimeste ootused ja vajadused? Kuidas saame ettevõtetena sellega paremini arvestada ja kuidas saame seda targalt juhtida – niiet võidavad kõik?

Heidi Solba, VEF, valdkonnajuht, sissejuhatus (slaidid)
Võrdne kohtlemine ja inimõigused, Kelly Grossthal, Inimõiguste Keskus (Slaidid: CSR_4.12.2015)
Töötukassa koostöövõimalused tööandjale, Kristiina Palm ja Aleksandr Michelson (slaidid)
Erivajadustega inimeste tööhõivesse kaasamine, Külliki Bode ja Mariana Maltseva, Töötukassa (slaidid)
Riskirühmade tööhõivesse kaasamine – noored, Berit Vogt, Töötukassa
Eakad ja noored tööhõives, praktiline näide, Hels Mikkal, AS Tallinna Vesi ja Mari-Kätrin Kinks (slaidid), Mondo (Slaidid: Mondo Heateotöö päev. PP)
TPE ja inimeste juhtimine, Mamo näitel, Margit Härma, Mamo Food AS
Mitmekesisuse juhtimine, Aule Kink, Tallinna Euroopa Kool

 

25.11.2015
Norra õppereisi kogemuste jagamine

slaidid

 

16.10.2015
Koostööseminar PAREga ”Tasakaal”

Inimene täidab enda elukaare jooksul mitmeid erinevaid rolle, mille kvaliteet sõltub sellest, kuivõrd hästi me erinevates rollides olles head tasakaalu suudame hoida. Taskaalu hoidmine nii töörollis kui pererollis on otseses sõltuvuses sellest, kuivõrd hästi me oskame juhtida enda tervisetasakaalu – nii vaimset kui füüsilist.

Moderaator: Margit Raid

Fotod leiad siit.

Ettekannete slaidid:

Heidi Solba (avaslaidid)
Märt Masso, Praxis SA (slaidid)
Toomas Põld ja Meelis Kubo, Qvalitas Arstikeskus (slaidid)
Ly Kasvandik, Tervise Arengu Instituut (slaidid)
Terje Kuusik, Eesti Telekom (slaidid)

 

30.09-2.10.2015
Õppereis Norra

Kokkuvõtvad slaidid
30. september – The employees’ union, LO
1. oktoober – Gender equality and anti-discrimination ombud’s office, LDO.
 2. oktoober – Skanska presentatsioon ja koduleht
 2. oktoober – Norwegian Ministry of Children, Equality and Social Inclusion, Gender Equality Policy in Norway

Õppereisi pildid


04.09.2015
Arenguprogrammi V päev “Töötajate tervis ning töö-ja pereelu tasakaal”

Kuidas ettevõttena efektiivselt panustada töötajate tervisesse ja selle edendamisesse? Mil viisil on seotud töötaja tervise edendamine, tervena hoidmine ja heaolu üldine tasakaal ning kuidas see mõjutab töötaja töö – ja pereelu tasakaalu?

Fotod leiad siit. 

Heidi Solba, Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum, valdkonnajuht
Evely Gorobinski, Ericsson Eesti AS tööohutusjuht
Kaia Kaire Hunt, Meta-tervise keskus, keha ja meele terapeut (slaidid)

 

1.06.2015
Mentorite arengupäev

Heidi Solba (slaidid)

Fotod 

 

8.05.2015
Arenguprogrammi IV päev “Perekeskne organisatsioon”

Mida tähendab olla perekeskne organisatsioon ja kuidas olla paindlik tööandja; kuidas juhtida erinevaid generatsioone; kuidas lapsehoolduspuhkusel olijaid paremini tööellu integreerida? rakendada paindlikku tööaega jms. Seminari kavas olid grupitööd ja tutvumine parimate praktikatega.

Heidi Solba, VEF, valdkonnajuht (slaidid)
Ave Laas, CPD Keskus, projektijuht, Smart Work (slaidid)
Tiina Muskat, Swedbank, HR Partner (slaidid)
Tene Link, Starmaker OÜ, tegevjuht

Fotod leiad siit. 

 

10.04.2015
Seminar “Elupusle: võrdsed võimalused, organisatsioonide tulemuslikkus ning töö-, pere- ja eraelu tasakaal”

Kuidas loome ja taastoodame argielus oma identiteete ning ootusi nii iseendale kui ka teistele meie ümber? Koostöös Sotsiaalministeeriumiga korraldatud seminaril rääkisime lähemalt sellest, kuidas aina keerulisemas argielus manööverdades ning ajakasutust planeerides oma identiteete (sh ka ootusi iseendale ning teistele meie ümber) loome ning taastoodame. Peatusime vähemusrahvustest inimeste töö- ja pereelu ühitamise teemal ning lisaks oli kõigil osalejatel võimalik tutvuda fotonäitusega “Elupusle”, mis keskendub Rootsi isade rollile väikelaste kasvatamisel.Seminar toimus koostöös Sotsiaalministeeriumiga. Loe seminari kohta lähemalt siit

Triin Roosalu, Tallinna Ülikool – Soolise identiteedi loomine läbi ajakasutuse
Oliver Nahkur, Tartu Ülikool – Vähemusrahvustest inimeste töö- ja pereelu ühitamise võimalused
Trygve M. Roer, Storebrand, Norra – Vanemluse ning teiste hoolduskohustuste ühitamine tööandja ootustega (inglise keeles)
Tiina Bruno, Föräldrasmart Sverige AB – Töö-ja pereelu tasakaal ParentSmart Companies (eesti keeles) ParentSmart Companies – Miks? (inglise keeles)

 Vaata konverentsi videolõiku siit. 

 

27.02.2015
Arenguprogrammi III päev “Paindlikkus ja sisemine motivatsioon”

Heidi Solba, VEFi valdkonnajuht – avaslaidid
Klaas Jan Reincke, Flowtime, juht – Flow: Töö ja pere
Kadri Seeder, Palgainfo Agentuuri juht ja Targa töö ühingu juhatuse liige – Mis on paindlik töö?
Reet Ratas, Prisma Peremarketi personalidirektor – Motiveerimine ja kaasamine
Mari- Liis Kreem, TREV-2 Grupi, personalijuhtimise üksuse juht – Töötajate kaasamine

Fotod leiad siit.

 

26.01.2015
Eesti jätkusuutliku ettevõtluse konverents 2015

Kuidas luua erineva tausta ja soovidega töötajaid väärtustav töökeskkond? Mis rolli mängivad siin tippjuhtkond ja personalispetsialistid? Konverents toimus Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi poolt läbiviidava töö- ja eraelu tasakaalu arenguprogrammi raames ning selle eesmärk oli asetada erineva tausta ja soovidega töötajaid väärtustav vastutustundlik töökeskkond ja personalikpoliitika laiemasse väärtuspõhise ettevõtte juhtimise konteksti, kus arvestatakse oma igapäevategevuse sotsiaalse- ja keskkonnamõju ning vastutustundliku ja läbipaistva tegutsemise põhimõtetega.

Heidi Solba (avaslaidid)
Kadri Kullman, Dimela nõukogu esimees (slaidid)
Mari Sarjas, Omniva personaliosakonna juhataja (slaidid)
Triin Tõnsing, Danske Banki HR Partner (slaidid)
Heigo Kaldra, Manpoweri tegevjuht (slaidid)
Piret Suitsu, Kaubamaja teenindus- ja personalidirektor (slaidid)
Kirsti Kaubi, Swedbanki HR Partner ja Tugigrupi koordinaator (slaidid)
Pär Larshans (Rootsi), Max Hamburger restoranideketi Chief Sustainability Officer (slaidid)
Marko Siller, Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi juhatuse liige (slaidid)

Konverentsi fotod leiad siit.

Kõik konverentsi videod leiad siit. 

 

16.01.2015
Seminar “Dialoog informeerimise asemel – seminar sidusgruppide kaasamisest”

Kuidas kaasata igapäevategevustes ettevõttele olulisi sidusgruppe? Rääkisime seminaril läbi praktiliste kaasuste ettevõtte tegevuse jaoks oluliste sidusgruppide kaasamisest, sidusgrupidialoogist, läbipaistvatest suhetest sidusgruppidega. Keskendusime nii tänaste kui tulevaste töötajate kaasamisele ja võrdsele kohtlemisele kui ka ettevõtte-väliste sidusgruppide kaasamisele.

Hede Kerstin Luik, Smartmark – Sissejuhatus ja teema taust
Reigo Marosov, Watercom juhatuse liige, – PDF: Sidusgruppide kaasamine ASTV näitellink ettekandele. 
Hele-Mai Metsal, Tallinna Sadama infrastruktuuri arenduse osakonna juhataja – AS Tallinna sadama kogemus sidusgruppide kaasamisel
Triin Noorkõiv, Tagasi Kooli – Tulevaste töötajate kaasamine – ettevõtete koostöö haridusasutustega ja uuringu raport täismahuslink ettekandele.
Veljo Aleksandrov, Eesti Energia personalidirektori kohusetäitja
Mari-Liis Kreem, TREV-2 Grupi personalidirektor
Kaarel Krinal, OpEx manager, Metaprint AS

Fotod leiad siit lehelt.

 

13.11.2014 ja 14.11.2014
Arenguprogrammi II päev “Töö- ja pereelu tasakaalu arvestava personalijuhtimise strateegia kujundamine ning rakendamine”

Kuidas kujundada ja rakendada töö-ja pereelu tasakaalu arvestavat personalijuhtimise strateegiat? Kuidas juhtida sellealast koostööd ja ootusi?

Heidi Solba – Päeva sissejuhatus
Marko Siller – I kodutöö (jätkusuutliku ettevõtluse indeksi küsimustik) toetuseks
Gunnar Toomemets, Fontes PMP OÜ; Swedbank Privaatpanganduse juht – Juhendamise jõud
Ülle Matt, Ericsson Eesti AS personalidirektor – Ericsson Tallinn tehas, personalistrateegia
Fotod leiad siit lehelt.

 

17.10.2014
Seminar “Tööhõivealased väljakutsed Eestis ja Euroopas”

Millised on tööhõivealased trendid ja väljakutsed Eestis ja teistes riikides? Seminaril oli juttu tööhõivealastest trendidest ja väljakutsetest nii Eestis kui ka laiemalt. Arutlesime hetkeolukorra üle ning arutasime võimalikke lahendusi.

Reelika Leetmaa, Praxise juhatuse liige ja Eesti Inimarengu Aruande tööturu peatüki toimetaja – Tööhõive alased trendid ja probleemid Eestis
Tiina Hanhike, Soome Tööhõive- ja majandusministeerium – To become the best European working place by 2020 (vt ka värsket raportit “Innovativeness in Finnish workplaces“)
Klaas-Jan Reincke, Flowtime, juht (slaidid)

Fotod leiad siit lehelt.

 

29.09.2014
Mentorite koolituspäev

Mentorite koolituspäeva läbiviija oli Heidi Solba

 

Hille Hanso – Sooline tasakaal ja töö- ning pereelu ühildamine
Heidi Solba, VEF, valdkonnajuht- Avaslaidid 

Fotod leiad siit lehelt.

 

22.09.2014
Konverents “Boost your business with Corporate Social Responsibility”

Läbi praktiliste näidete tuli juttu vastutustundlikust ettevõtlusest läbi ärirelevantsete teemade – vastutustundlikkus ja jätkusuutlikkus innovatsiooni allikana; läbipaistvad suhted sidusgruppidega; ettevõtte brändi- ja turuväärtuse kasvatamine läbi vastutustundliku äritegevuse.

 

Vaata konverentsi täpset kava siit.

Idar Kreutzer (Norra), Finance Norway juht (slides)
Biörn Riese (Rootsi), Advokaadibüroo Mannerheim Swartling vanempartner (slides)
Jesper Lindhardt (Taani), Novo Nordiski TBL Strategy & Performance Director (slides)
Priit Rohumaa, Viru Keemia Grupi juht (slides)
Argo Saul, Nordic Houses juht (slides)
Reet Aus, AusDesign looja (slides)
Konverentsil osalejate seas läbiviidud vastutustundliku ettevõtluse teemalise uuringu tulemused: UURING 

Fotod leiad siit lehelt.

 

09.09.2014
Arenguprogramm “Vastutustundlik ettevõtlus – vastutustundlik strateegia ja vastutustundlik personalijuhtimine”

Milline on vastutustundliku ettevõtlusega tegelemise kasu ettevõtte jaoks? Seminaril käsitleti sotsiaalset ja keskkonnaalast jätkusuutlikkust ning vastutustundlikkust äritegevuses ja ettevõtte strateegia osana, tehes seda läbi ärikasu prisma, läbi praktiliste näidete ja läbi personalijuhtimise vaate.

Arenguprogrammi päeva jooksul mängiti  vastutustundliku äristrateegia dilemmamängu.

Heidi Solba, Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi valdkonnajuht – Arnguprogrammi sissejuhatus
Marko Siller, Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tegevjuht – Mida me peame vastutustundlikuks ettevõtluseks
Maris Ojamuru, pikaajalise ja praktilise suurfirma jätkusuutliku ettevõtluse juhtimise kogemusega nõustaja, täna Heateo SA juht – CSRi juhtimine organisatsioonis
Ekke Sööt, Implement Inscape tegevjuht ja konsultant – Vastutustundliku äristrateegia dilemmamäng
Madis Kase, ISS tegevjuht – Intervjuu videokokkuvõte
Marko Siller – Iseseisva töö slaidid

Vastutustundliku ettevõtluse heade näidete kogumiku PDF versioon

Fotod leiad siit lehelt.

 

28.05.2014
Tööandjate ja töötajate uuringu tulemustes esitlus

Uuringufirmad EMOR ja InCase viisid Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tellimusel 2014. aasta aprillis ja mais läbi Eesti ärisektori töö-, pere- ja eraelu tasakaalu alase uuringu. Uuringus küsitleti nii juhte, personalijuhte kui ka töötajaid.

Uuringuga otsiti vastuseid järgmistele küsimustele: Mis on täna töö-. pere- ja eraelu tasakaalu valdkonna peamised kitsaskohad ja probleemid? Millised töö- ja pereelu ühildamise meetmed on Eesti ettevõtetes enam levinud? Kuidas erinevad töötajate ootused, tööandjate nägemus ning tegelik praktika?

Esinejad ja nende kasutatud materjalid:

Muud uuringuga seotud materjalid:

 

 

Lisainfo:
Heidi Solba
Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum
Projektijuht
E-post: heidi@csr.ee
Tel.: 513 4743

SoM-logoNorway-Grants---JPG

Veel samal teemal: arenguprogramm, materjalid
Liitu Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi uudiskirjaga, et saada jooksvalt kasulikku infot töö- ja ettevõtluskeskkonnaga seotud teemadel.
Kontakt

MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum
Telliskivi 60a (A3 majaosa), 10412 Tallinn
foorum@csr.ee

Võta ühendust
Privacy Policy
samba pomo turkeyporn.pro fotos de sexo de travesti contos sexo turkishpornmovies.pro pegou no flagra sexo videos de sexo na escada turkishxxxvideos.pro sexo travest xvideoxvide turkishpornography.pro porno baixinhas buceta praia nudismo turkishsexmovies.pro surubada cairam no whatsapp turkishporntube.pro bumbum de negra oleo sexo turkishhdporn.pro maecia imperator como conquistar minha cunhada freeturkishporn.pro gostosa de bundao tubif turkishsexclips.pro www sexo selvagem alô safada mobileturkishporn.mobi soanal tapa na bundinha turkishsex.mobi porno gay gratis novinha dando pro amigo turkishxxx.pro pai e filho porno fernadinha fernades porno turkishxxx.mobi site porno para mulher sexo lesbico com empregada turkishpornvideos.pro comendo a gostosa no elevador