Heidi Solba

880A6759

Heidi Solba omab pikaajalist kogemust töötamisest nii avalikus sektoris kui ka erasektoris projektijuhina, konsultandina, personalidirektorina kui personali- ja konsultatsioonivaldkonna arendajana. Heidi on tegelenud ettevõtete konsulteerimisega pea 15 aastat ning inimeste juhtimise ja arendamisega 10 aastat. Heidi on kokku puutunud nii personalijuhtimise kui personalivaldkonna aga ka klienditeeninduskvaliteedi ning konsultatsiooniteenuse valdkonna  arendamisega.

Alates 2000. aastast on Heidi olnud enam seotud  konsultatsioonivaldkonnaga, olles peamiselt töötanud suurettevõtete personalivaldkonna juhtimise projektidega. Lisaks on Heidi osalenud Eesti Konsultantide Kutsestandardi ja kutseandmise süsteemi väljatöötamise töögrupis ning korraldanud Konsultantide Arenguprogrammi väljatöötamist ja selle piloteerimist. Heidi on Konsultantide kutset omistava kutsekomisjoni liige ja litsentseeritud konsultantide hindaja SFEDI (Government recognised UK Standards Setting Body for Business Support and Business Enterprise).

Kümme aastat töötas Heidi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest EAS, millest seitse aastat vastutas EAS-i koolitus-ja personaliüksuse direktorina. Heidi on osalenud EAS strateegiate loomistes ja panustanud personalivaldkonna arendusse kõikides funktsioonides. Heidi omab kogemust personalistrateegia loomises ja elluviimises, kompetentsi – ja  arendussüsteemi väljatöötamises ja elluviimises, motivatsioonisüsteemi väljatöötamises ning panustanud ka juhtide arenguprogrammi loomisesse ja läbiviimisesse.

Aastast 2014 töötab Heidi Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumis töö-, pere- ja eraelu ühitamise projekti juhi ja arenguprogrammi mentorina.

SoM-logoNorway-Grants---JPG

Veel samal teemal: arenguprogramm, Heidi Solba, mentor
Liitu Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi uudiskirjaga, et saada jooksvalt kasulikku infot töö- ja ettevõtluskeskkonnaga seotud teemadel.
Kontakt

MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum
Telliskivi 60a (A3 majaosa), 10412 Tallinn
foorum@csr.ee

Võta ühendust
Privacy Policy