VEF aitab luua vastutustundliku ettevõtluse juhtimismudelit ja kaardistab prioriteete

Seoses Säästva Arengu Eesmärkide alase teadlikkuse tõstmisega ettevõtluskeskkonnas ning vastutustundliku ettevõtluse arendamisega laiemalt, analüüsime ja otsime koostöös meie võrgustiku liikme ja koostööpartneri Sustinerega vastutustundliku ettevõtluse juhtimiseks sobivat riiklikku juhtimismudelit ja prioriteet-teemasid.

Riigi vajadus analüüsiks:

  • teema on muutnud Eesti majanduse (rahvusvahelise) konkurentsivõime seisukohalt määravaks (investorite, rahastajate, koostööpartnerite, klientide, regulatsiooni surve);
  • uus põlvkond otsustajaid ootab ettevõtetelt senisest sisukamat lähenemist – nii tarbijana, aga ka töövõtjanam, st tähelepanu vajab nii ettevõtjate kui tarbijate suuna edendamine;
  • kuigi on tehtud edendavaid tegevusi, siis Eestil on puudunud strateegiline seisukoht ning terviklik ja süsteemne lähenemine ja roll teema edendamisele ettevõtete ja tarbijate suunal 
  • uuringuga soovitakse saada ettepanekuid ja soovitusi,  millistele prioriteetsetele teemadele ettevõtjate ja tarbijate suunal võiks MKM keskenduda,  milliseid sekkumisloogikaid võiks  kasutada,  millised eesmärgid  tegevustele seada ning milline juhtimismudel aitaks seda sobivaimal viisil saavutada;

VEFi jaoks on hankes partnerina osalemine loogiliseks jätkuks 2019. aasta märtsis MKM-is sõlmitud kokkuleppele riigiosalusega ettevõtete vahel. 

vastutustundliku-ettevõtluse-foorum

Liitu Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi uudiskirjaga, et saada jooksvalt kasulikku infot töö- ja ettevõtluskeskkonnaga seotud teemadel.
Kontakt

MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum
Telliskivi 60a (A3 majaosa), 10412 Tallinn
foorum@csr.ee

Võta ühendust
Privacy Policy